Kruistochtgebed 7

Afdrukken

‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’ 

Dinsdag 22 november  20.00u

Dit is het gebed dat zij moeten bidden om te smeken om barmhartigheid voor de zielen in duisternis.

Jezus, ik verzoek U dringend
om die zondaars, zo duister van ziel,
die het licht van Uw barmhartigheid zullen weigeren,
te vergeven.
 
Ik smeek U, Jezus,
vergeef hen om hen te verlossen van de zonden
waarvan zij het zo moeilijk vinden om zich los te trekken.
 
Overstelp hun hart met Uw stralen van barmhartigheid
en geef hen de kans om terug te keren naar Uw kudde. Amen.