Kruistochtgebed 129

Afdrukken

‘Om de gave van liefde’

Zaterdag 23 november 2013   17.00u

O God, vervul mij a.u.b. met Uw liefde.
 
Help mij de gave van liefde te delen
met al diegenen die Uw barmhartigheid nodig hebben.
 
Help mij meer van U te houden.
 
Help mij al diegenen te beminnen
die Uw liefde nodig hebben.
 
Help mij Uw vijanden lief te hebben.
 
Laat de liefde waarmee U mij gezegend hebt,
gebruikt worden om het hart te overspoelen
van iedereen met wie ik in contact kom.
 
Help mij om met de liefde die U in mijn ziel stort,
alle kwaad te overwinnen,
zielen te bekeren
alsook de duivel en al die verdorven vertegenwoordigers van hem,
die de waarheid van Uw heilig woord trachten te vernietigen,
te verslaan. Amen.