Kruistochtgebed 128

Afdrukken

‘Om alle zielen te verzamelen en verenigen’

Woensdag 20 november 2013    14.15u

Liefste Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen,
om de wereld in Uw armen samen te brengen
en U de zielen aan te bieden,
 die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 
Sterk ons met de gave van de Heilige Geest
om ervoor te zorgen dat de vlam der waarheid al diegenen overspoelt,
die van U gescheiden geraakt zijn.
 
Verenig alle zondaars
opdat aan iedereen elke kans op verzoening gegeven wordt.
 
Schenk ons allen de kracht
om vastberaden bij Uw heilig Woord te blijven
wanneer we gedwongen worden om de waarheid,
die door de allerheiligste evangeliën aan de wereld verkondigd werd,
te verwerpen.
 
Wij blijven in U, met U en voor U,
elke stap van deze tocht, onze tocht naar zaligheid. Amen.