Kruistochtgebed 127

Afdrukken

‘Om mijn ziel en die van mijn geliefden te redden’

Maandag 18 november 2013   20.10u

O Jezus, bereid mij voor,
zodat ik zonder schaamte voor U kan komen staan.
Help mij en mijn geliefden (noem hen hier) klaar te zijn
om al onze wandaden te bekennen.
Om onze tekortkomingen toe te geven.
Om te vragen om de vergeving van alle zonden.
Om diegenen liefde te betonen, die we onrecht aangedaan hebben.
Om te smeken om de barmhartigheid tot redding.
Om ons voor U te vernederen opdat mijn geweten, en dat van (noem hen hier),
op de Dag van de Grote Verlichting zuiver zal zijn
zodat U mijn ziel met Uw goddelijke barmhartigheid zult overstelpen. Amen.