Kruistochtgebed 120

Afdrukken

‘Houd de verspreiding van oorlog tegen’ 

Zondag 8 september 2013   21.10u

O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg,
die de mensheid vernietigen.
 
Behoed de onschuldigen voor lijden.
Bescherm de zielen die ware vrede proberen te brengen.
 
Open het hart van diegenen
die door de pijn van oorlog getroffen worden.
 
Bescherm de jongeren en de kwetsbaren.
Red alle zielen wier leven door oorlog verwoest wordt.
 
Sterk ons allen, lieve Jezus,
die bidden voor de ziel van al Gods kinderen
en verleen ons de genade om opgewassen te zijn
tegen het lijden dat ons in tijden van strijd bezorgd kan worden.
 
Wij smeken U om de verspreiding van oorlog tegen te houden
en de zielen naar de heilige toevlucht van Uw Hart te brengen. Amen.