Kruistochtgebed 118

Afdrukken

‘Voor de verloren generatie van jonge zielen’ 

Maandag 2 september 2013   18.45u

Lieve Jezus, ik roep om Uw barmhartigheid
voor de verloren generatie van jonge zielen.
 
Voor diegenen die U niet kennen,
bekleed hen met de gave van inzicht.
 
Voor diegenen die U wel kennen maar die U negeren,
trek hen terug in Uw barmhartigheid.
 
Geef hun spoedig het bewijs van Uw bestaan a.u.b.,
en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen
en hen de weg naar de waarheid kunnen wijzen.
 
Vervul hun geest en ziel met het verlangen naar U.
 
Help hen de leegte te herkennen,
die in hen bestaat doordat zij Uw aanwezigheid niet aanvoelen.
Ik smeek U, lieve Heer, om hen niet in de steek te laten
en verleen hun door Uw barmhartigheid eeuwig leven. Amen.