Kruistochtgebed 107

Afdrukken

‘Behoed mij voor het vuur van de hel’ 

Vrijdag 17 mei 2013   23.50u

Ik ben een verschrikkelijke zondaar, Jezus.
Door mijn handelwijze heb ik anderen ontzaglijk veel leed berokkend.
 
Daardoor ben ik aan de kant gezet.
Ik word op aarde nergens meer getolereerd.
 
Red mij uit deze wildernis en vrijwaar mij van de greep van het kwaad.
 
Laat mij tot inkeer komen.
Neem mijn berouw aan.
 
Vervul mij met Uw kracht en help mij op te staan uit de diepste wanhoop.
 
Ik overhandig U, lieve Jezus, mijn vrije wil
om met mij te doen wat U wilt
zodat ik voor het vuur van de hel behoed kan worden.
Amen.