Kruistochtgebed 106

Afdrukken

‘Om barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen’

Donderdag 9 mei 2013   22.45u

Lieve Jezus, neem de ziel van deze kinderen van God,
die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen
en die Uw belofte niet aanvaarden, onder Uw bescherming.
 
Stort Uw genade van bekering uit en schenk hen het eeuwig leven.
 
Wees barmhartig voor al diegenen
die niet in Uw aanwezigheid geloven
en die geen berouw over hun zonden zullen nastreven. Amen.