Archief

Ik zal door deze missie 5 miljard zielen redden

15.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, het enige wat Ik altijd wilde doen, was de zielen van Gods kinderen redden. Al wat Mijn Vader verlangde, was dat Zijn kinderen van Hem zouden houden zoals Hij van hen houdt.

Zelfs toen Zijn eerstgeborenen Zijn liefde afwezen, stelde Mijn Vader Zijn Tien Geboden op om de mens in staat te stellen naar Zijn regels te leven. Het verlangen van de mens moet er altijd in bestaan Zijn Meester te dienen en om dat te doen, moet hij zijn broeders en zusters liefde betonen. Door de Wetten van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en dichter bij Hem geraken. Maar door de Tien Geboden te verwerpen, schept de mens een grote afstand tussen zichzelf en God.

Mijn laatste missie om de mens de vruchten van zijn redding te brengen, heeft veel geschenken voortgebracht. Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf vandaag, en van nu af elke dag, kruistochtgebed nummer 33 bidt en dat jullie een exemplaar van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Veel mensen die wellicht niet van deze missie op de hoogte zijn, kunnen de bescherming van het Zegel ook ontvangen wanneer jullie voor hen bidden als jullie dit gebed opzeggen.

Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten, zullen immuun zijn voor de moeilijkheden die er zullen komen als de Grote Verdrukking zich ontvouwt. Ik vraag dat jullie dit vandaag nog doen, want Ik beloof jullie grote bescherming tegen de vervolgers van het christelijk geloof en de omwentelingen die in de vier windstreken der aarde waargenomen zullen worden. Laat angst, van welke aard dan ook, jullie hart niet verontrusten! Hoewel Ik ernaar verlang om uit Mijn barmhartigheid de hele wereld te redden, kondig Ik aan dat Ik door deze missie 5 miljard zielen zal redden. Ik geef te kennen dat dit één van de grootste weldaden is waarmee Ik Gods kinderen, op om het even welk moment in de geschiedenis van de wereld, begiftigd heb.

Weet bovendien dat Ik het leed zal verkorten, dat door het Beest aan de mensheid toegebracht zal worden, zo groot is Mijn barmhartigheid. Maar eerst zal Gods straf waargenomen worden, want dat werd voorzegd en het vormt een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens.

Vertrouw op Mij! Verhef jullie hart en vrees nooit het kwaad en de verdorvenheid waarvan jullie binnenkort getuige zullen zijn! Laat vreugde jullie ziel vervullen als jullie in Mij geloven! Ik zal al diegenen redden voor wie jullie barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn kruistochtgebeden. De enige zonde die niet vergeven kan worden, is de eeuwige zonde van lastering tegen de Heilige Geest.

Vandaag is de dag dat Ik plechtig beloof om de mensheid de liefde, vrede en vreugde van Mijn Koninkrijk te brengen door de redding van vijf miljard zielen.

Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen als dat de Wil van God is. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.

Jullie Jezus