Archief

Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

Moeder van de Verlossing: Hoe meer jullie bidden, hoe sterker jullie relatie met God zal worden

Mijn lieve kinderen, voor de overgrote meerderheid van de mensen is gebed niet gemakkelijk. 

God zou nooit enige andere leer dicteren want Hij gaf de wereld Zijn Woord

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is de koning van de leugens, de meester van het bedrog, en hij doolt vrij op de aarde rond terwijl hij elke seconde zielen verslindt. 

Moeder van de Verlossing: Als jullie er niet om vragen, hoe kan Mijn Zoon jullie dan helpen?

Mijn lieve kinderen, in tijden van verdriet en nood moeten jullie altijd een beroep doen op Mij, jullie Moeder, om jullie zorgen te helpen verlichten, hoe benard jullie situatie ook is.

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden

Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend worden dat eenieder die het Boek der Openbaring verwerpt, het Woord van God ontkent. 

Het enige doel van private openbaring bestaat erin zielen te redden

Mijn zeer geliefde dochter, God schonk Zijn kinderen door private openbaringen een beter begrip van wat er vervat ligt in de Heilige Schrift. 

Ik werd als een goddeloze man en een valse profeet beschouwd, en dus geselden ze Mij

Mijn zeer geliefde dochter, Ik onthul je vandaag één van de grootste mysteries van de eindtijd.

Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij

Mijn zeer geliefde dochter, het is maar normaal dat mensen bang zijn voor het onbekende en dat is de reden waarom zij de dood vrezen. 

Ik zal door deze missie 5 miljard zielen redden

Mijn zeer geliefde dochter, het enige wat Ik altijd wilde doen, was de zielen van Gods kinderen redden. 

Moeder van de Verlossing: Het Boek der Waarheid ligt vervat in de publieke openbaring

Mijn lief kind, vandaag is een bijzondere dag aangezien de Hemel de verjaardag viert van Mijn eerste boodschap, die aan jou als boodschapster van God gegeven werd. 

Diegenen die geloven dat God de goddelozen niet zal straffen, kennen Hem niet

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen dat Mijn Eeuwige Vader de smet, die duisternis over de ziel van de mens werpt, van het aanschijn der aarde gaat afvegen. 

God de Vader: Laat niet één mens onder jullie onwetend zijn over Mijn gerechtigheid!

Mijn liefste dochter, bemin Mij en weet dat Ik al Mijn kinderen liefheb en koester. Weet echter ook dat Mijn gerechtigheid gevreesd moet worden! 

Zodra verwarring de Kerk binnendringt, brengt dat onenigheid teweeg. Weet dat dit niet van God komt!

Mijn zeer geliefde dochter, het Boek der Openbaring heeft zich geopend en elke laag wordt aan de wereld geopenbaard. 

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn ogen

Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet vergeven worden. 

Ik zal komen op een moment dat jullie dat het minst verwachten

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat jullie allen, Mijn geliefde volgelingen, vertrouwen op alles wat Ik jullie leerde en op alles wat Ik jullie nu vertel, want al Mijn plannen zijn in overeenstemming met de Wil van Mijn Eeuwige Vader. 

Uit niets kan niets voortkomen

Mijn zeer geliefde dochter, pas op voor diegenen die de Goddelijkheid van Mijn Vader ontkennen.