Archief

Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

12.09 u

Mijn lief kind, God wil iedere persoon, van elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen. Dat is de reden waarom de mensen van alle leeftijden, elke cultuur en elk kerkgenootschap een Medaille van Verlossing moeten ontvangen.

Aan iedere persoon die een medaille krijgt, zelfs als deze niet gezegend kan worden, zal een buitengewoon geschenk gegeven worden. Kort daarna zal God hen een genade bijbrengen, het inzicht van hun eigen hulpeloosheid en een bewustzijn van Gods almachtige liefde. Hij zal zelfs de meest hardnekkige zielen, en diegenen met een hart van steen, verlichten. Al vlug zullen zij naar de waarheid zoeken en dan zullen zij tot God roepen, Hem smeken om hun hart te verlichten en hen met Zijn grote barmhartigheid te vervullen.

Wijs het geschenk van de Medaille van Verlossing niet af, want deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken. Toen Mijn Vader Mij de opdracht gaf om aan de H. Dominicus de allerheiligste Rozenkrans te schenken voor de wereld, wezen velen deze af. Ze doen dat de dag van vandaag nog steeds, want ze denken dat deze door Mij in het leven geroepen werd. Hij werd Mij gegeven zodat iedereen die deze bidt, zich zou kunnen beschermen tegen de Boze. Het is door Mijn voorspraak dat zielen begiftigd worden met bijzondere genaden en bescherming tegen de invloed van de Boze.

Bega niet de fout deze medaille af te wijzen, aangezien deze voor de hele mensheid bestemd is en er veel wonderen mee gepaard zullen gaan! Diegenen die deze afwijzen of proberen te verhinderen dat anderen deze aannemen, zullen vooral aan de atheïsten – die in de grootste nood aan een goddelijke tussenkomst verkeren – de zaligheid ontzeggen. Jullie moeten die mensen, die God verwerpen, steeds voor Mijn Vaders Troon plaatsen en barmhartigheid voor hun ziel afsmeken.

Zorg er a.u.b. voor dat de Medaille van Verlossing aan zoveel mogelijk mensen verschaft wordt!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing