Archief

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

Mijn lief kind, God wil iedere persoon, van elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen. 

Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

Elk woord dat jij in deze missie uitspreekt, komt van Mij. Elke actie die jij onderneemt, komt van Mij.

Mijn zeer geliefde dochter, wees rustig telkens je te maken krijgt met de vele obstakels waarmee jij en al Mijn volgelingen dagelijks geconfronteerd worden in dit werk om zielen te redden.

Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen

Mijn zeer geliefde dochter, de Waarheid verdeelt. Het heeft dat altijd gedaan. Wanneer de ene mens zegt dat hij de Waarheid kent, zal een andere die ontkennen. 

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al diegenen die beweren van Mij te zijn, zeggen dat ze van Mij houden, houdt dat twee dingen in. 

God de Vader: Ik kom eraan om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon bijna daar is.

Ik Ben God de Vader. Ik Ben die is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.

Zeer spoedig zal de hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat

Mijn zeer geliefde dochter, mocht Ik, Jezus Christus, er niet zijn waarbij Ik in deze tijd tot de wereld spreek, dan zouden veel zielen nooit de poorten van het Paradijs binnengaan.

De mensen die in de wereld van vandaag leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens houd, want Ik houd zelfs van de geringsten, de meest gekwelden en de meest onwaardigen.

Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van iedereen, met inbegrip van diegenen die de meest goddeloze daden begaan.

Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen – en wat zie je? Een wereld vol tegenstrijdigheden. 

Wanneer jullie deze litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie verademing schenken

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat, wanneer jullie het Woord van God in de tijd van duisternis verdedigen, jullie allemaal elke genade van Mij nodig zullen hebben, als jullie je staande willen houden. 

Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding trappen, Mij verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het zal dit inhouden.

Mijn zeer geliefde dochter, net als de gelovigen uitroepen: “Genoeg – we kunnen het niet verdragen om het kwade te zien triomferen over het goede”, zal alle pijn tot een abrupt einde komen.

Jullie staan op het punt om getuige te zijn van de grootste misleiding die ooit door Satan aan de wereld opgelegd werd

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord zal intact blijven omdat overal ter wereld Mijn geliefde, trouwe volgelingen, die de rest van Mijn Kerk zullen vormen, nooit van de waarheid zullen afwijken.

Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden

Mijn zeer geliefde dochter, zodra het vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, is de eerste reactie er één van tranen. 

Moeder van de Verlossing: We gingen eerst naar Judea en daarna werd Mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland

Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van Mijn zoon waren de weeën duidelijk in alles wat ons overkwam. 

Ik zal altijd gehoor geven aan diegenen van jullie die smeken om barmhartigheid voor andere zielen

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel Mijn gerechtigheid gevreesd dient te worden, zal Ik altijd gehoor geven aan diegenen van jullie die smeken om barmhartigheid voor andere zielen. 

Voorafgaand aan de Grote Dag van de Heer zal er veel aan Gods kinderen geopenbaard worden

Mijn zeer geliefde dochter, toen de profeten van weleer door God opgeroepen werden om de waarheid te verkondigen, liep geen enkele van hen over van enthousiasme met de kelk van het ware Woord van God dat hun gegeven werd. 

Drie van de vier zullen Mij verloochenen

Mijn dochter, de tijd waarin alle publieke erkenning aangaande wie Ik Ben, zal verworden tot slechts gewoon een flauw geflikker aan de wiek van een kaars die helemaal tot aan het einde opgebrand is, is bijna daar.

Moeder van de Verlossing: De waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal achterstevoren gepresenteerd worden

Mijn kind, moedig a.u.b. al Gods kinderen aan om te volharden tijdens de beproevingen die gaan komen.