Archief

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

16.10 u

O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste kinderen.

Ik ben de Moeder van God, maar Ik ben ook de Moeder van al Gods kinderen daar Ik plechtig beloofd heb om hen in hun moment van laatste redding bij te staan. Mijn Zoon gaf Mij, toen Hij Mij kroonde bij Mijn kroning in de Hemel, het gezag om de Moeder van de twaalf stammen te worden – de twaalf naties in het Nieuw Jeruzalem. Voordat die dag aanbreekt, zal Ik, als de Moeder van de Verlossing, overal naar zielen op zoek gaan en hen naar Mijn Zoon toe trekken. Ik help Hem bij deze zware taak en net zoals Mijn Hart in het Zijne vervlochten zit, zit het ook vervlochten in het hart van diegenen die oprecht van Mijn Zoon houden.

Als jullie Moeder, houd Ik van al Gods kinderen. Ik voel voor ieder van jullie dezelfde liefde als elke moeder voor haar kroost voelt. Ik zie Gods kinderen alsof ze allemaal net kleine kinderen zijn. Ik voel hun pijn. Ik lijd met Mijn Zoon wanneer Hij de zondaars bekijkt, die de liefde die Hij voor hen heeft, afwijzen. Hoe breekt hij zich het hoofd over hen en hoeveel tranen ween Ik nu omdat Ik de erbarmelijkheid van de mens, door de verspreiding van de zonde, zie toenemen. Toch leeft er nog steeds veel liefde in de wereld. Wanneer deze zuiver is, zal die liefde de duisternis weerstaan en, als een lichtbaken, zal ze de zielen naar zich toe trekken. Dat is de manier waarop God zal werken om de mensheid te verlichten. Hij zal de liefde van diegenen die van Hem houden, gebruiken om Hem de zielen van de overigen te bezorgen.

Mijn taak bestaat erin om zoveel mogelijk zondaars de kans te bieden hun ziel te redden. Ik doe dat door de verschijningen, die bijgewoond worden wanneer Ik verschijn, om overal het geloof van de zondaars te doen ontbranden. Ik doe dat nu door de Medaille van Verlossing te verstrekken. Mijn kind, zoals Ik je gezegd heb, moet deze medaille door jou, en gebaseerd op Mijn instructies, aan de wereld ter beschikking gesteld worden. Deze instructies worden enkel aan jou bekend gemaakt. Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan. Dat zal tot de redding van miljoenen leiden.

Dank jullie, kinderen, om jullie hart voor Mij, jullie Moeder, open te stellen en om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid, gehoorzaamheid te betonen.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing