Archief

Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er a.u.b. voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs. 

Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen, want Mijn tijd nadert.

Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde en Mijn mededogen voor alle zondaars heeft ertoe geleid dat Ik miljarden zielen grote barmhartigheid verleen. 

Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren

Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren. Ik doe vooral een beroep op diegenen die voor Mij, de Moeder van God, een grote devotie hebben terwijl ik jullie troost in deze tijd van grote geloofsafval.

Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de geestelijken in de wereld te misleiden, heeft een aanvang genomen.

Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen

O Mijn lieve kinderen, Mijn Hart treurt om het lijden, waarmee priesters binnen de Katholieke Kerk binnenkort te maken krijgen.

Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die de waarheid kennen, op om moed te tonen in deze moeilijke tijden voor de mensheid. 

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen

Mijn zeer geliefde dochter, geen levend mens kan ooit ten volle begrijpen hoe sluw Satan is. 

Zij zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen de Katholieken en Christenen zich overal ter wereld voelen, wanneer zij zien hoe hun kerken en gebedshuizen in plaatsen van vermaak veranderd zullen worden. 

Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen

Mijn zeer geliefde dochter, overal zullen in deze tijd Mijn volgelingen, met inbegrip van diegenen die niet van deze boodschappen afweten, naar Mijn kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. 

Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. 

Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen?

Mijn kind, de Boze zal alles in het werk stellen om alle zielen, met inbegrip van diegenen die het Hart van Mijn Zoon het meest nabij zijn, aan te zetten om Zijn Tweede Komst te verwerpen en ontkennen.

Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent

Mijn zeer geliefde dochter, de mensen begrijpen niet ten volle wat het inhoudt om met Mijn Hart in vereniging te zijn. 

God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.

Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk.

Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt. 

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen.

Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets zijn

Mijn zeer geliefde dochter, laat tijdens de vervolging, die Mijn gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten ondergaan, geen mens geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. 

Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken.

God de Vader: Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest

Mijn liefste dochter, Ik zoek de mensheid op vanuit het hoogste en allerheiligste Rijk.

Moeder van de Verlossing: Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn

Mijn kind, op dit moment sta Ik voor Mijn Zoon en val in groot verdriet op Mijn gezicht aan Zijn voeten neer. 

De in de wereld aanwezige verdorvenheid is van een omvang die sinds de tijd van Noah niet meer gezien werd

Mijn zeer geliefde dochter, hoe hunker Ik ernaar om jullie allen, lieve volgelingen van Mij, te omhelzen en in Mijn toevluchtsoord van vrede en veiligheid op te nemen.