Archief

Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Moeder van de Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het

Mijn kind, de misleiding waarmee de wereld geconfronteerd zal worden, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat enkel diegenen die zich aan God overgeven en al hun vertrouwen op Mijn Zoon stellen, in staat zullen zijn om de beproevingen die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke boodschap voor de wereld,waaronder diegenen die in Mij geloven, diegenen die dat niet doen, diegenen die misschien niet in Mijn Vader geloven, evenals diegenen die niet accepteren dat alle dingen van Mij komen.

Moeder van de Verlossing: De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden

Mijn kind, terwijl de opschudding binnen het christelijk geloof toeneemt, zullen er altijd nog diegenen zijn, die trouw blijven aan Mijn Zoon en die door de kracht van hun geloof het heilig Woord van God zullen bewaken en beschermen.

Het plan bestaat erin de zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie uitleg te geven over Mijn restleger. Overal ter wereld groeit het restleger momenteel aan. 

De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd maakt en je onbemind voelt door deze missie, moet je weten dat de Heilige Geest jou altijd sterk zal houden. 

Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering

Mijn kind, Ik wens dat bekend gemaakt wordt dat Ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel die Mijn Zoon Mij gegeven heeft op aarde. 

Jullie kunnen Mij niet echt navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe beuren de gebeden van al Mijn geliefde volgelingen Mij op in deze tijd. Ik Ben in hun hart en ziel, en hun ziel wordt begunstigd.

De dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de hand uitsteken naar Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik op dit moment door deze boodschappen tot de wereld aan het spreken ben.

Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen door de ogen van God te zien, heeft dat zijn reden.

Het zal door jullie bidden van Mijn kruistochtgebeden zijn, dat Ik hen kan redden

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht aan Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer je Mij toelaat dat te doen, zal ik in jouw ziel bijzondere genaden inprenten. 

God de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden

Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan.

Moeder van de Verlossing: De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn

Mijn kind, je gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal vanwege jouw bijzondere intentie tussenbeide komen.

De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven

Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er voor de zondaars weinig hoop bestaat, denk er dan a.u.b. aan dat Mijn grote barmhartigheid eindeloos is.

Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik

Mijn zeer geliefde gemalin, wat maakt het uit als ze tegen je schreeuwen of jou in Mijn naam vervloeken? Wat maakt het uit als diegenen die Mijn allerheiligste Woord verkondigen en standvastig met Mij verenigd blijven, geketend en geslagen worden? 

De ene-wereldorde is de grootse bespotting jegens de Ware Drie-ene God

Mijn zeer geliefde dochter, er is één religie die Mij het grootste leed berokkent, en dat is de bedrieglijke religie die het Beest aanbidt.

God de Vader: Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt

Mijn liefste dochter, het moment is voor Mij aangebroken om in de wereld gedwongen in te grijpen, in een tijd van grote zonde tegen Mij.

Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken

Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en onlusten verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuurtje over de hele aarde.

Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn

Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb Ik jouw tijd gemist en wat verheug Ik Mij dat de geestelijke duisternis, die jou dagenlang overdekt heeft, nu opgetrokken is.

Moeder van de Verlossing: Niet één deur werd geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen

Mijn lief kind, wanneer je door deze missie in de woestijn geworpen en geïsoleerd wordt, is het belangrijk om de reden daarvan te weten.

Moeder van de Verlossing: Wat Ik aanschouwde, zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden

Mijn kind, wanneer je voor Mijn Zoon lijdt, is het oké om het uit te schreeuwen van de pijn omdat je tenslotte ook maar een mens bent.