Archief

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

20.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, het doet er niet toe als jij pijn moet doorstaan door de manier waarop jij, omwille van Mij, verworpen wordt, want Mijn Woord zal nooit wegsterven. Het zal opkomen en luider worden tot het, zoals een sterke wind, in kracht zal toenemen totdat het gebulder van Mijn stem als een donder over de aarde zal galmen. Er zullen er maar zeer weinigen zijn die Mijn stem niet zullen horen en zelfs diegenen die Mij verwerpen, zullen over Mij blijven spreken. Zij zullen het onmogelijk kunnen negeren.

Al Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die weigeren Hem te erkennen, zullen - zoals een kind naar zijn moeder die het voortbracht - naar Hem getrokken worden, want dat kunnen zij niet helpen. Zo zal elk kind van God, zoals een pasgeborene die zich aan zijn moeder hecht, de zijnen herkennen door aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen het voelen wanneer de aanwezigheid van God hun ziel beroert. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook diegenen die van Mij houden, gehoor geven aan Mijn oproep.

Mijn dochter, de Heilige Wil van God is machtig en zal al diegenen verslaan, die zich tegen het Woord van God verzetten. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en haat tegenover deze missie bestaat, moeten jullie altijd vertroost zijn door Mijn plechtige belofte. Deze bestaat erin alle zielen te redden opdat Mijn Nieuw Paradijs weldra, en met zo weinig mogelijk lijden, aan de mensheid geschonken kan worden. Het lijden kan door de gebeden van Mijn restleger verminderd worden omdat Ik hen met bijzondere genaden begiftig.

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen zullen genezingen en bekeringen aanschouwen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf bekend zal maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de kruistochtgebeden zijn dat aan dienaren van Mijn Christelijke Kerken Mijn barmhartigheid getoond zal worden, en spoedig zullen velen het bewijs van de echtheid van deze boodschappen krijgen.

Mijn Wil zal geschieden, en geen mens zal dat tegenhouden. Velen zullen zich tegen Mijn Wil verzetten, Mijn Woord grove beledigingen toeschreeuwen en jou bespuwen, Mijn dochter, maar hun haat zal uitgewist worden en weldra zullen zij hun hart openen, want zij zullen er niet aan twijfelen dat het hun Meester is die hen roept. Ik Ben het Vat waardoor zij gezuiverd zullen worden. Het zal door Mij zijn dat hen de enige bescherming tegen de Antichrist geschonken zal worden. Mijn bescherming moet opgezocht worden en het Zegel van de Levende God moet aan zoveel mogelijk zielen gegeven worden.

Luister naar Mijn instructies en alles zal goed komen! Negeer Mijn waarschuwingen en tracht de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door de hand van het Beest bestuurd wordt, op eigen houtje te bestrijden en jullie zullen niet sterk genoeg zijn! Neem Mijn geschenken aan en jullie zullen overeind blijven, zeker wetend dat Ik jullie en jullie familie en vrienden bescherm!

Jullie Jezus