Archief

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze missie, ondanks de honderdduizenden die jou met hun liefde en gebeden omringen.

Wanneer je voor Mij werkt en aan jezelf verzaakt, in volkomen overgave aan Mijn voeten, zul jij je erg alleen voelen. Jij zult geconfronteerd worden met de toorn van Mijn vijanden, die jou geen moment rust zullen gunnen. Jij, Mijn dochter, moet nu luisteren aangezien Ik al diegenen die Mij afwijzen, in deze woorden die Ik aan Gods kinderen geef, een bijzonder geschenk aanbied.

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren. Weten jullie niet hoezeer Ik van jullie houd, zelfs wanneer jullie je aan Mij ergeren? Weten jullie niet, dat Ik jullie nooit zou straffen voor het niet aanvaarden van deze boodschappen, die jullie enkel gegeven worden opdat Ik jullie kan voorbereiden en sterken voor de beproevingen die in het verschiet liggen? Herkennen jullie Mij niet, jullie geliefde Jezus, terwijl Ik nu tot jullie roep?

Ik Ben jullie Redder en Ik zal jullie nooit aan de kant schuiven wanneer jullie twijfels hebben. Hoe zou Ik boos op jullie kunnen zijn wanneer jullie van Mij houden en jullie je enkel om de waarheid bekommeren? Ik bereid jullie thans voor op de uitdagingen die jullie nu het hoofd zullen moeten bieden aangezien de voorzegde profetieën, over de vervolging van Mijn Kerk op aarde, zich ontvouwen.

Ik geef jullie dit geschenk zodat Ik jullie naar de barmhartigheid van Mijn liefde kan trekken en jullie hart kan verlichten. Ik beloof dat wanneer jullie Mij op deze manier aanroepen, door dit gebed, jullie twijfels over wie Ik Ben, die nu met jullie spreekt, zullen verdwijnen. Ik bied jullie dit geschenk aan zodat jullie, door de gebeden die Ik de wereld momenteel schenk, heel de mensheid kunnen redden.

Als jullie tot Mij komen, vrij van hoogmoed, met een open en zuiver geweten, zullen jullie je er onmiddellijk bewust van zijn dat jullie dit geschenk gekregen hebben. Het is de gave van bekering voor anderen.

Kruistochtgebed (105) ‘Gave van bekering voor anderen’ 

O mijn liefste Jezus,
gelieve door mijn liefde voor U mijn ziel aan te nemen,
in vereniging met U.
 
Neem mijn ziel aan, bekleed haar met Uw Heilige Geest
en help mij om door dit gebed al diegenen te redden
waarmee ik in contact kom.
 
Overspoel iedere ziel die ik ontmoet met Uw heilige barmhartigheid,
en bied hen de redding die nodig is
om Uw Koninkrijk binnen te gaan.
 
Hoor mijn gebeden. Luister naar mijn smeekbeden
en bewaar, door Uw barmhartigheid,
de zielen van de hele mensheid. Amen.

Diegenen onder jullie die deze boodschappen belasteren en die deze verwerpen, vraag Ik om tot Mij te komen. Ik zal jullie de waarheid tonen. Ik zal jullie aannemen en troost brengen. Ik zal altijd van jullie houden, hoezeer jullie Mij ook beledigen.

Jullie Jezus