Archief

Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

22.30 u

Mijn lief kind, dit is een tijd van groot verdriet, niet alleen voor jou, maar ook voor al diegenen die van Mijn Zoon houden.

Ik moet jullie aansporen, lieve kinderen, sterk te blijven en trouw aan het heilig Woord van God, ter wille van Mijn Zoon. Hij, Mijn geliefde Zoon, laat Zijn hoofd in doodsangst hangen als Hij kijkt naar de verschrikking omdat Zijn Kerk voor Hem afbrokkelt.

Bid a.u.b. om hoop, en bid elke dag Mijn heilige Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren. Jullie moeten bidden voor al diegenen die de Katholieke Kerk besturen. Sluit a.u.b. de man, die op de troon van Petrus zit, hierbij in want hij heeft jullie gebeden heel hard nodig.

Bid dat hij de waarheid over de dood van Mijn Zoon aan het kruis zal aannemen, en dat hij zijn hart zal openen voor de smeekbeden van Mijn Zoon om barmhartigheid voor al Gods kinderen.

Hoe hard deze tijden ook zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, het kwaad kan en zal de macht van God niet overweldigen.

Mijn rol als Middelares van alle genaden zal spoedig verwezenlijkt worden, en als de Vrouw, uitverkoren om met de stralen van de zon bekleed te zijn, is Mijn tijd gekomen om Mijn Zoon te helpen bij Zijn beslissende heilsplan.

Ik koester al Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die grote schande over Hem brengen en Hem veel leed bezorgen. Bid dat Mijn gebeden, die namens jullie naar Mijn Zoon gebracht en Hem aangeboden worden, kunnen helpen om het lijden, dat binnen de Katholieke Kerk in het verschiet ligt, te verzachten.

Mijn liefde, als Moeder van al Gods kinderen, is allesomvattend en Ik zal nooit stoppen in Mijn streven om jullie hoop te brengen, lieve kinderen.

De gebeden zullen in de Hemel gehoord worden, en jullie mogen de hoop nooit opgeven aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon groter is dan jullie wellicht zouden kunnen weten.

Gods liefde is almachtig. Vraag en jullie zullen grote zegen ontvangen, want de voorbereidingen voor de Grote Dag van de Heer zijn volledig klaar.

Wacht geduldig af, met liefde en vertrouwen, want al deze beproevingen zullen weldra verleden tijd zijn, en dan zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde samensmelten. Dit is alles waar jullie bekommerd over moeten zijn: de voorbereiding van jullie ziel en diegenen die jullie gebeden het meeste nodig hebben. Enkel dan zullen jullie in staat zijn om het Licht van God te aanvaarden en het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.

Leef in vrede en focus jullie enkel op Mijn Zoon en Zijn verlangen om de ziel van ieder levend schepsel te redden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing