Archief

Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat de hongersnoden de mensheid omklemmen

15.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, het tij zal losbarsten en de verwoesting veroorzaakt door vele oorlogen, zal zoals voorzegd een aanvang nemen.

Het tijdstip van de komst van de Valse Profeet zal samenvallen met oorlogsverklaringen over heel de wereld. Deze oorlogen zullen onmiddellijk in gang gezet worden en de mensen zullen ineenkrimpen van angst als de gevolgen duidelijk worden. Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen.

Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken. Verwarring, angst en het verlies van oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het derde zegel geopenbaard worden, wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat hongersnoden de mensheid omklemmen. Verstoken van voedsel, uitgehongerd van geest en verstoken van hulp zal de mensheid naar alles en iedereen grijpen wat respijt biedt.

De weg zal bereid zijn voor de komst en het zich aan de wereld bekendmaken van de Antichrist. Tegen die tijd zal de mensheid door de mens van vrede, die zoveel hoop biedt, zodanig opgelucht zijn dat zij zijn gewillige slaven worden. Zij zullen zich laten inpalmen door zijn uitvoerig plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun gezegd worden dat het plan voor het welzijn van allen zal zijn en om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden, tegen wie hij zegt te strijden en over wie hij controle uitoefent, zijn onschuldige slachtoffers die door hem gebruikt worden in de misleiding die hij de wereld zal voorhouden.

Wanneer de vrede – of dat wat op een wapenstilstand lijkt – hersteld is, zal de volgende fase komen: de eenmaking van alle naties, alle religies, alle landen. Dat is het moment waarop het verbond tussen de Valse Profeet en de Antichrist duidelijk zal worden.

Diegenen aan wie de waarheid gegeven werd en van wie de namen in het Boek der Levenden staan, zullen weten wat er aan het gebeuren is. Anderen, blind voor de waarheid van Mijn Leer, zullen dat geluk niet hebben. Dan zal het een kwestie van wachten zijn. Mijn geduld zal ertoe leiden dat Ik Mij zal inspannen om diegenen te redden en beschermen, die niet in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Mijn geduld en Mijn barmhartigheid zullen uitmonden in een goddelijke tussenkomst op grote schaal, om al Gods kinderen te redden uit de greep van het Beest, wiens enige doel is om de zonde aan te moedigen. Want er is één ding dat jullie moeten weten: achter de charmante uitstraling van de Antichrist zal het plan schuilen om de zonde aan te moedigen, opdat de mensheid de beslissende keuze zou maken om partij te kiezen voor het Beest in weerwil van God. Wanneer die tijd aanbreekt en nadat door Mij elke poging ondernomen werd om zielen te redden, zal het voorbij zijn.

Enkel de uitverkorenen zullen naar Mijn Koninkrijk gebracht worden.

Jullie Jezus