Archief

Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

12.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat een woede, wat een verbolgenheid en wat een angst wordt er op dit moment gevoeld door diegenen die weigeren om Mijn beker van lijden te aanvaarden.

De razernij van Satan tegen deze boodschappen zal snel toenemen en alles zal in het werk gesteld worden om jou, Mijn dochter, aan te klagen.

Vanwege jouw overgave aan Mijn Heilige Wil, wat jij uit eigen beweging doet, moet het lijden door jou aanvaard worden. Dus moet jij zwijgen, Mijn dochter, terwijl het geschreeuw van het Beest en van die arme zielen, van wie hij gebruik maakt om jou aan te vallen, aanhoudt. Ik zeg dit tot al Mijn geliefde, trouwe leerlingen: blijf vastberaden! Houd jullie hoofd gebogen in nederige dienstbaarheid en bied jullie lijden aan voor die zielen, die het geschenk van de waarheid niet zullen aannemen!

Diegenen, die verantwoordelijk zijn voor het infiltreren van Mijn Kerk op aarde, kozen doelbewust de vastentijd uit om Mij, hun Jezus, die in doodsangst stierf om hun ziel te redden, te beledigen.

Zij, diegenen die in de wandelgangen van Rome rondzwerven, zijn zo aangetast, dat het grootste teken gezien zal worden in de chaos, die zich zal ontspinnen omdat zij het gezag van de bedrieger aanhangen. Chaos, ordeverstoring, verdeeldheid en tegenstrijdigheid zullen overal in Rome gezien worden. Deze verwarring komt van Satan want het kan niet van God afkomstig zijn.

Woede komt van de Boze en zijn razernij is voelbaar wanneer Mijn Licht zich onder Gods kinderen verspreidt. Maak het bekend dat wanneer aanvallen van zo’n venijnige aard een ander in Mijn naam toegebracht worden, het Mijn aanwezigheid is dat een dergelijke reactie uitlokt.

Enkel Ik, Jezus Christus, en Mijn volgelingen kunnen het mikpunt zijn van een dergelijke beschimping, en wanneer jullie dus merken dat dit ondraaglijk wordt, bid dan a.u.b. dit kort gebedje.

Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag dat U mijn vijanden en diegenen die U geselen, zegent met de gave van de Heilige Geest. Amen.

De onenigheid zal zich voortzetten en Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij.

 Houd jullie vast aan Mij, jullie Jezus, en stel al jullie vertrouwen op Mij terwijl Ik Mijn restleger opbouw als voorbereiding op de lelijke strijd om zielen, die in het verschiet ligt.

Jullie Jezus