Archief

De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

19.35 u

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie, of toelaten dat aanvallen op jou je aandacht van Mijn geliefde Zoon afleiden.

Het is door de liefde en barmhartigheid van Mijn Zoon dat Hij aan de wereld de plannen van de Boze, om voor de tijd van het einde zielen weg te rukken, onthult. Dit sluw plan werd al zeer lang geleden beraamd en zal Gods kinderen opgelegd worden door vrijmetselaarskrachten, wier trouw naar het Beest uitgaat.

Laat bij niemand enige twijfel bestaan over de profetieën die in de loop der eeuwen door Mij, jullie Moeder, aan visionairs en zieners geopenbaard werden. Kinderen, jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zouden in plaats daarvan hoopvol moeten zijn en jullie verheugen, want de tijd van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde komt weldra en dan zullen Gods kinderen eindelijk verlost zijn van het kwaad, waarvan ieder van jullie blijk heeft gegeven tijdens jullie leven.

Deze tijd werd in het Boek van Mijn Vader voorzegd, en daardoor moeten jullie de waarheid van de inhoud van het Boek der Openbaring aannemen. Als jullie het Boek der Openbaring - dat aan Johannes gegeven werd - niet aannemen, kunnen jullie niet zeggen dat jullie de rest van het Boek – de allerheiligste Bijbel – aannemen.

Veel van wat er gaat komen, zal moeilijk en pijnlijk zijn want de verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten. De snode intriges en de bedrieglijke plannen, beraamd door de Valse Profeet en de Antichrist, zullen de grootste misleiding zijn sinds de farizeeën Mijn Zoon verloochenden. Toen zij, de farizeeën, Mijn Zoon verloochenden, verhinderden zij dat de waarheid aan Gods kinderen gegeven werd. Dit verminderde het aantal volgelingen van Mijn Zoon tijdens Zijn tijd op aarde, en verhinderde hen om Christenen te worden. Hetzelfde zal gelden voor deze twee, die het imago van goedheid met zich mee zullen dragen maar die veel van Gods kinderen op een dwaalspoor zullen brengen. Zij zullen velen blind maken voor de waarheid aangezien de ingrijpende veranderingen, die zij gedurende hun bewind tot stand zullen brengen, de mensen zullen losmaken van de wetten van God.

Er zal Gods kinderen verteld worden dat het kwaad aanvaardbaar is en dat bepaalde zonden niet beledigend zijn voor God. De mensen zullen hen geloven en zullen bijgevolg God de rug toekeren.

Bid, bid, bid dat hun heerschappij kort zal zijn en dat de waarheid de overhand zal krijgen zodat de Kerk van Mijn Zoon op aarde ongerept kan blijven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing