Archief

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart vanwege het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in de war zijn door de vlucht van Mijn laatste Paus, Mijn geliefde Benedictus.

Jullie, Mijn gekoesterde zielen, voelen je zo verward en enigszins alleen. Ik voel jullie pijn en jullie moeten intens bidden om Mijn hand van barmhartigheid, zodat Ik deze kan uitsteken om jullie bedroefd hart te troosten.

Dit zal voor jou, Mijn dochter, een tijd van verraad zijn aangezien velen van diegenen, die aan de kant van deze heilige missie gestaan hebben, ervandoor zullen gaan. Jij moet de tijd, die je in Eucharistische Aanbidding doorbrengt, opvoeren naar zeven dagen op zeven, en pas dan zul jij in staat zijn om alleen en zonder angst je voort te bewegen, om de taken te voltooien die Ik je zal geven en waarvan er vele uitermate moeilijk zullen zijn.

Jullie moeten momenteel sterk blijven, jullie allemaal. Jullie mogen niet luisteren naar die stemmen van veroordeling, die jullie op de zenuwen zullen werken en die met grote aantallen zullen toenemen naarmate de Goede Week er aankomt.

Alle laster, elke leugen, elk goddeloos bezwaar tegen deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de wereld, zullen voor de komende tien dagen het kruis zijn dat jullie moeten dragen. Jullie, Mijn volgelingen, zal niet één moment gegund worden om te rusten, te bidden of Mijn allerheiligste Woord te overwegen.

Wees jullie ervan bewust dat zonder de bescherming van de heilige Rozenkrans, die dagelijks gebeden moet worden, jullie jezelf openstellen voor twijfels, die niet van Mij komen.

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden. Ik wens jullie een bijzondere genade te schenken om jullie te helpen de vervolging en de druk te weerstaan, die jullie opgelegd worden om jullie aan te zetten jullie terug te trekken van Mijn boodschappen. Het zal een groot geloof, vertrouwen en stalen zenuwen vragen om jullie op Mijn heilig Woord te focussen, en dus moeten jullie vanaf nu dit kruistochtgebed eenmaal per dag bidden.

Kruistochtgebed (102) ‘Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschap voor de wereld te behouden’

Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, richt mij dan op.
Wanneer ik twijfel, verlicht mij.
Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw liefde.
Wanneer ik bekritiseer, help mij te zwijgen.
Wanneer ik een ander in het openbaar oordeel, verzegel mijn lippen.
Wanneer ik in Uw naam godslasteringen uit,
verlos mij dan en breng mij terug onder Uw bescherming.
Wanneer het mij aan moed ontbreekt,
geef mij dan het zwaard dat ik nodig heb,
om te strijden en de zielen te redden waar U naar verlangt.
Wanneer ik Uw liefde weersta, help mij dan om mij over te geven
en mij volledig te verlaten op Uw liefdevolle zorg.
Wanneer ik afdwaal, help mij dan de weg van de waarheid te vinden.
Wanneer ik Uw Woord in twijfel trek,
geef mij dan de antwoorden die ik zoek.
Help mij geduldig, liefdevol en vriendelijk te zijn,
ook tegen diegenen die U vervloeken.
Help mij diegenen te vergeven die mij beledigen,
en schenk mij de genade die ik nodig heb
om U te volgen tot aan de uiteinden der aarde. Amen.

Ga, Mijn dierbare volgelingen, en denk eraan dat jullie plicht bij Mij, jullie Kerk en Mijn Leer ligt. Neem het zwaard van redding op en strijd ermee, samen met Mij, om elke ziel – met inbegrip van diegenen die tegen Mij zondigen - naar Mijn Koninkrijk te brengen.

Jullie Jezus