Archief

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden

21.45 u

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden.

Zelfs een kleine blijk van vasten zal, voor jullie allemaal, inzicht vergaren in Mijn heilsplan en hoe jullie Mij kunnen helpen om de ziel van alle zondaars te bewaren.

Het is door te vasten dat jullie weer ongeschonden worden. Door jullie lichaam te louteren, zal jullie geest vernieuwd worden. Ik verlang bovendien dat jullie het Sacrament van de Biecht, of welke vorm van verzoening jullie ter beschikking staat, ontvangen. Als jullie niet in staat zijn om dit sacrament te ontvangen, aanvaard dan a.u.b. het geschenk van Mijn volle aflaat, dat Ik jullie enige tijd geleden gegeven heb.

(Dinsdag 31 januari 2012 om 21.30 u: Jullie moeten dit gebed gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden om het geschenk van de totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest te krijgen.

O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.
 
Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.
 
Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.
 
Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij vereren U.
Wij loven U.
 
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.
 
Wij houden van U, Jezus
 
Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.)

Verder wens Ik dat jullie je in de geest bij Mij aansluiten, alsof jullie met Mijn apostelen bij het Laatste Avondmaal aanwezig waren. Jullie zullen met Mij het ongedesemde brood delen en met Mij aan Mijn tafel eten. Als jullie Mijn aanbod zouden aannemen, kunnen jullie, Mijn volgelingen, uit eigen vrije wil, Mijn beker van lijden met Mij delen.

Als jullie dit kunnen aannemen, zullen jullie – als genoegdoening voor de zonden van de sterfelijke mens – miljoenen zielen redden. Ik zal genade verlenen aan de meest verharde zondaars, in ruil voor jullie geschenk van lijden.

Hier is voor jullie het kruistochtgebed als jullie wensen te delen in Mijn beker van lijden. Bid dit driemaal, wanneer jullie kunnen, maar bij voorkeur tijdens elk moment van vasten.

Kruistochtgebed (103) ‘Om de beker van het lijden met Christus te delen’

Ik leg mij aan Uw voeten voor U neer, lieve Jezus,
om met mij te doen wat U wilt, voor het welzijn van allen.
 
Laat mij delen in Uw beker van lijden.
Neem dit geschenk van mij aan, zodat U die arme zielen,
die verdwaald en zonder hoop zijn, kunt redden.
Neem mij aan, naar lichaam, zodat ik in Uw pijn kan delen.
 
Houd mijn hart vast in Uw heilige handen
en breng mijn ziel naar de vereniging met U.
Door mijn geschenk van lijden,
laat ik Uw goddelijke aanwezigheid toe mijn ziel te omhelzen,
zodat U alle zondaars kunt verlossen
en al Gods kinderen voor eeuwig en altijd kunt verenigen.
Amen.
 

Dit offer uwerzijds dat Mij, Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid, aangeboden wordt, zal Mij in staat stellen om Mijn grootse Barmhartigheid over de hele wereld uit te storten.

Nog belangrijker, Ik zal zelfs diegenen redden, die Mij haten. Jullie gebeden en opoffering zijn hun enige redding, want zonder deze zouden zij door de Boze vernietigd worden.

Als jullie dit lijden niet wensen te ondergaan, zal Ik jullie toch grote zegeningen verlenen en vragen dat jullie met Mij voortgaan op Mijn tocht om de wereld wakker te schudden uit haar sluimer, en Ik zo de sluier van bedrog, die deze bedekt, kan oplichten.

Jullie Jezus