Archief

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

21.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden door de arrogantie van diegenen binnen Mijn Kerk, wier plan om de waarheid te veranderen in alle ernst een aanvang genomen heeft.

Het geeft niet dat velen onder jullie spotten met Mijn missie om jullie ziel voor te bereiden op de Grote Dag. Na verloop van tijd zullen jullie weten dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, die om jullie te dienen naar jullie toe komt.

Ik Ben jullie Meester en jullie Dienaar. Jullie, Mijn gewijde dienaren, moeten aan jullie taak denken en deze nooit vergeten. Jullie kunnen als dienaars niet ook nog meesters zijn. Want als jullie een meester zijn, kunnen jullie Mij niet dienen. Velen van jullie, binnen Mijn Kerk, zijn vergeten wat er jullie geleerd werd. Jullie zijn het Woord van God vergeten.

Mijn belofte bestaat erin jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch zullen jullie Mij nogmaals verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie uit de tempel van God te verwijderen en jullie zullen het vervangen door een lijk. De vervanging zal subtiel gebeuren en het zal een tijdje duren voordat jullie de snode actie, die jullie opgedrongen wordt, kunnen bespeuren.

Zoals Mijn Lichaam, door de Heilige Eucharistie, jullie staande houdt, zal de dood van Mijn Lichaam, Mijn Kerk, de dood van de ziel, van diegenen die Mij afdanken, met zich meebrengen.

De tijd van de gruwel is zeer nabij. Het moment om te kiezen tussen Mijn weg en die van de Valse Profeet is ophanden. Let nu op, aangezien de waarheid door de bedrieger verdraaid zal worden! Kijk hoe hij, in Mijn schoenen staand, zich zal verheffen maar zal weigeren om, als een dienaar van God, de weg van de waarheid te bewandelen.

Jullie Jezus