Archief

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Goede Vrijdag moet herdacht worden als de dag waarop de poorten van het Paradijs eindelijk geopend werden om Gods kinderen, uit hun ballingschap van Hem, te verwelkomen. Mijn dood verschafte jullie een toekomst die jullie nooit gehad zouden hebben als Mijn Vader Mij niet als de Messias gezonden had.

Mijn Lichaam werd gekruisigd maar Mijn dood bracht jullie leven. In deze tijd, de tijd voor Mijn Tweede komst, zal Mijn Lichaam dezelfde kruisiging ondergaan – maar dit keer zal het Mijn Kerk zijn, Mijn mystiek Lichaam, dat zal lijden. Jullie moeten weten dat Ik nooit zou toelaten dat de kruisiging van Mijn Kerk het geloof van Gods kinderen verwoest. Dus roep Ik nu iedere persoon op, elk geloof, elke huidskleur en elk ras, om naar Mij te luisteren.

Jullie zullen op aarde weldra al de tekenen ervaren, die aan jullie zullen bewijzen dat jullie Gods schepping zijn. Jullie zullen spoedig weten dat jullie nooit zullen sterven als jullie om Gods barmhartigheid roepen. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor jullie allen, die aanvaarden dat jullie een gekoesterd kind van God zijn. Ik nodig jullie, jullie familie en vrienden uit om deel te nemen aan Mijn Koninkrijk en te eten van Mijn tafel.

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen voordat de schoonheid ervan aan jullie onthuld wordt. Wees a.u.b. niet bang voor Mijn Tweede Komst als jullie van God houden! God houdt van jullie. Ik houd van jullie. De Heilige Drie-eenheid zal de aarde omhelzen en al diegenen, die Mijn hand van barmhartigheid aannemen en die berouw tonen over hun zondig leven, zullen veilig zijn.

Diegenen onder jullie, die sterk staan in het geloof, zullen in allerijl meegenomen worden. Voor diegenen die achterblijven door gebrek aan geloof, en die het als onmogelijk beschouwen om Mij de hand te reiken, zal de tijd langer zijn.

Jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen de zwakken en diegenen die verdwaald zijn, moeten helpen. Mijn barmhartigheid is zo groot, dat Ik al die zielen de tijd zal geven die nodig is, om hen naar het eeuwig leven te brengen dat Ik aan iedereen beloofd heb. Voel jullie nooit ontmoedigd wanneer alles hopeloos lijkt omdat de zonde de ziel van de zwakken blijft verteren! Wij moeten eendrachtig werken om diegenen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat er nauwelijks iets bestaat wat hen in Mijn armen kan lokken. Door jullie liefde voor elkaar zullen er wonderen aangewend worden om die verdwaalde zielen te bekeren. Dat is Mijn belofte aan jullie. Gebed, en veel ervan, zal deel uitmaken van jullie plicht tegenover Mij, om die zielen te behoeden voor het verschrikkelijke einde dat door Satan tegen Gods kinderen, die hij verafschuwt, beraamd wordt. Hij mag deze zielen niet krijgen.

Mijn oproep is voor iedereen bestemd. Deze boodschappen sluiten geen enkele religie uit. Integendeel, zij worden aan elk kind van God met veel liefde gegeven aangezien jullie in Zijn ogen allemaal gelijk zijn.

Leef in vrede en vertrouw op de liefde van God!

Jullie Jezus