Archief

Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij zullen kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

Bezorgdheid om de noden van medemensen tonen, is bewonderenswaardig. Maar wanneer jullie, wat de noden van de mens betreft, het lichamelijke welzijn bevorderen boven hun geestelijke noden, is het niet Mij, Jezus Christus, die jullie volgen.

Humanisme is geen Christenheid. Christen zijn betekent alles aan Mij overhandigen, jullie aan Mijn voeten geheel nederig overgeven. Het betekent Mij toelaten jullie te leiden. Het betekent gehoorzaamheid aan Mijn wetten en alles doen wat jullie kunnen, om het voorbeeld te laten zien van Mijn liefde voor jullie allen. Vandaag werd Ik verraden.

Jullie kunnen, noch zullen, niet lang meer misleid worden want zodra het Huis van God van binnenuit aangevallen wordt, kan er niets ander dan wanorde volgen. Jullie moeten jullie kruis opnemen en Mij volgen want weldra zullen jullie geblinddoekt worden en in het donker zullen jullie struikelen en vallen.

Zonder het Licht van God zullen jullie niet in staat zijn te zien.

Jullie Jezus