Archief

De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

20.40 u

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Door uit de dood op te staan, heeft Mijn Zoon de dood tenietgedaan. De dood heeft, als jullie dat wensen, niet langer macht over jullie. Het leven dat jullie geschonken werd, zal weldra veranderen aangezien er nog maar één leven in God zal zijn.

Zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde versmelten, zal er slechts eeuwig leven zijn. De dood van het lichaam, de geest en de ziel zal niet meer bestaan. Jullie mogen dit nieuwe leven nooit vrezen want het zal jullie bevrijden. Weldra zal er veel liefde over de aarde komen, uitgestort door de barmhartigheid van Mijn Zoon. Deze grote, grote genade zal de volgende stap zijn, die door God ondernomen wordt om Zijn kinderen te behoeden voor de dood van de ziel. Zodra Mijn Zoon met het Nieuw Jeruzalem neerdaalt, zal de dood van het lichaam niet langer bestaan.

Jullie moeten gedurende deze goddeloze tijden veel moed tonen, want deze beproevingen zullen snel voorbij zijn. Concentreer jullie enkel op het geweldige leven dat jullie wacht, en bid dat alle zielen dit miraculeuze geschenk zullen aannemen!

Die zielen, die de waarheid over het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, zullen in plaats daarvan voor de eeuwige verdoemenis kiezen. Er zijn slechts twee keuzes, en toch geloven veel van deze zielen dat er een derde is. Diegenen die de sekten volgen, die door de macht van de Boze in het leven geroepen werden, geloven ten onrechte in een ander mystiek leven waarin hun grote macht gegeven zal worden. Zij geloven in valse engelen. Zij verafgoden valse engelen, en jammer genoeg bestaan velen van hen echt, maar het zijn geen engelen van God. Zij kwijnen geketend weg in de afgrond van de hel, en toch slagen zij er in om Gods kinderen, die geloven dat zij engelen van het Licht zijn, te misleiden. Het enige licht dat jullie moeten volgen, is het Licht van God – de waarheid.

Het Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, dat jullie te wachten staat, is datgene, dat jullie door God beloofd werd en waarover Mijn Zoon zal heersen.

Neem de hand van Mijn Zoon aan en jullie zullen het Paradijs binnengaan!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van de Verlossing