Archief

De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens het nalaten de veranderingen - die in de wereld zullen opkomen - te herkennen, want alles, voorzegd in het Boek der Openbaring, zal plaatsvinden. Veel van deze gebeurtenissen zullen afwijken van de gebruikelijke menselijke interpretatie van de geheimen, die aan Johannes de evangelist geopenbaard werden. Nochtans zullen deze steek houden wanneer jullie ze zien voor wat ze zijn.

Het uitgebreide, maar door de Antichrist zorgvuldig uitgekiende plan werd slim ingekleed, waarbij veel mensen, waaronder wereldbefaamde politici, dit snood plan tot op heden niet opmerken.

In diverse naties werden veel centra opgericht waar zij de overname van veel landen plannen. Hun activiteiten werden echter ingeperkt door de gebeden van uitverkoren zielen en diegenen die Mijn kruistochtgebeden bidden.

Er zal in de Hemel altijd naar jullie gebeden geluisterd worden, dus moeten jullie vurig blijven bidden om de boosaardige handelwijze van het Beest, dat nooit deze strijd om zielen zal winnen aangezien het kort dag is voor hem, te matigen.

Het is niet Mijn verlangen om jullie angst aan te jagen maar om jullie voor te bereiden. Ik wijs nu bijzonder krachten en genaden toe aan iedereen die Mijn wens, om de kruistochtgebeden te bidden, opvolgt. De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden.

Mijn kracht zal door jullie aderen stromen terwijl Ik jullie draag op Mijn weg om de mensheid te bewaren.

Jullie Jezus