Archief

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

9.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al diegenen in de wereld – die in Mij, Jezus Christus, geloven – op om te luisteren.

Zovelen onder jullie zullen het moeilijk vinden om het lijden, dat jullie in Mijn naam het hoofd zullen moeten bieden, te aanvaarden. Tot nu toe is jullie leed beperkt gebleven tot het verdriet dat jullie in je ziel voelen om de zonden van de mens en om het Offer dat Ik bracht om de mensheid van haar verdorvenheid te verlossen. Nu zullen jullie om je geloof bespot worden, en men zal jullie je beschaamd doen voelen wanneer jullie Mijn Leer en de wetten van God handhaven.

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen. Het aannemen dat Ik nu met de wereld communiceer om deze op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, is niet iets wat mensen gemakkelijk kunnen accepteren. Want wie is Mijn profeet? En wie zijn diegenen die, in Mijn naam, voor haar kwamen? Hoe weten jullie of zij de waarheid spreekt, met zoveel valse profeten en bedriegers die jullie in de war brengen? Nooit is er een door de Hemel gezonden profeet geweest, die niet onder bespotting, verguizing, kwelling en wreedheid te lijden heeft gehad. Niet één. Velen werden vermoord. Jullie kunnen er zeker van zijn dat, wanneer de vruchten van Mijn werk – aan dergelijke profeten gegeven – tot gebed en bekering leiden, zij door God de wereld ingestuurd werden om Zijn kinderen voor te bereiden zodat zij terug naar Hem zullen komen.

Wees jullie ervan bewust dat Mijn ware profeten de tand des tijds zullen doorstaan en bij diegenen, die de boodschappen -die zij het menselijk ras brengen – negeren, zal er geween en tandengeknars zijn. Wanneer jullie Mijn heilig Woord – dat aan een ware profeet geschonken werd – aanvallen, verstoren jullie de Wil van God. Jullie voelen nu misschien geen schaamte. Jullie geloven misschien dat jullie Mijn Woord verdedigen wanneer jullie Mijn profeten aanvallen. Maar wanneer na verloop van tijd de schade – die jullie deze missie, Mijn laatste missie op aarde, berokkenen – aan jullie geopenbaard wordt, zal dat jullie vreselijke angst en verdriet bezorgen.

Als jullie van Mij houden, moeten jullie je ogen openhouden en Mijn instructies aandachtig lezen. Als jullie het nalaten Mijn waarschuwingen ter harte te nemen, die jullie vanwege Gods liefde geschonken worden, zullen jullie de waarheid verwerpen. Alleen de waarheid kan jullie redden. De waarheid is de zuurstof die nodig is om het leven van jullie ziel te behouden. Zonder de waarheid zullen jullie Mij niet duidelijk zien en zullen jullie ook niet in staat zijn de juiste keuzes te maken. Denk eraan dat Ik de waarheid ben! Zonder Mij hebben jullie geen leven.

Jullie Jezus