Archief

Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

21.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is.

De gruwel zal niet vroeger aanschouwd worden dan dat de waarheid van deze boodschappen werkelijk begrepen zal worden.

Breng jullie mensen bijeen, verenig jullie in gebed, want een donkere wolk zal de aarde overdekken. Er zullen de mensheid straffen toegemeten worden aangezien deze in een afgrond van onverschilligheid en apathie tegenover het Woord van God stort.

Diegenen die de geschenken - die Ik de mensheid door Mijn kruisdood gegeven heb - de rug toekeren, zullen wakker geschud worden en zullen voor Mijn ogen aanschouwen hoe grotesk hun ziel eruit ziet. Al vlug zullen zij inzien dat hen nog maar een korte tijd gegeven is om tot inkeer te komen. Want Mijn geduld is groot, maar Mijn verdriet is diep. Hun hart is zo verbitterd dat zij niet enkel Mij, hun geliefde Jezus, schuwen maar dat zij ook zichzelf de geschenken ontzeggen die Ik hen vrij ter beschikking stel.

Hoe werden zij misleid om te geloven in hun eigen bedrieglijke illusies, dat het hen toekomt om in de wereld te leven op eender welke manier zij verkiezen, zonder zich erom te bekommeren vaart te minderen in hun streven naar voldoening. Zij zullen deze wereld niet langer voor het grijpen hebben, want dit is slechts een tijdelijke toestand. Spoedig zullen zij zich in een nieuwe toestand bevinden en voor velen onder hen zal dat niet in Mijn Nieuw Paradijs zijn.

Mijn ingrijpen is ophanden, en Mijn plan om de wereld te bewaren zal weldra volledig bekend gemaakt worden. Hoogmoed is jullie grootste vijand en is Satans grootste fout. Wanneer iemand in Mijn Naam een ander hekelt, een ander terechtwijst en een beschuldigende vinger naar een ander uitsteekt, is hij ten prooi gevallen aan de zonde van Satan.

Het zal de zonde van hoogmoed zijn, die de ondergang van de mensheid zal betekenen en die veel zielen in het vuur van de hel zal storten.

Word geen slachtoffer van deze vloek van de Boze en zwijg als jullie niet akkoord gaan met anderen die luid tegen Mij schreeuwen - waarbij de leugens uit hun mond stromen - zelfs als jullie weten dat zij niet de waarheid spreken. Jullie moeten jullie ogen neerslaan en gewoon Mijn Woord verkondigen.

Verdedig Mij enkel door aan de wereld te verkondigen wat jullie weten over Mijn plan om zielen te redden. En zelfs wanneer die zielen, die menen dat hun kennis over Mij hen het recht geeft om anderen te vermanen en van jullie antwoorden eisen, mogen jullie Mij nooit door middel van argumenten verdedigen.

Binnenkort zullen in de wereld veel gebeurtenissen het grootste deel van de mensheid schokken. Zelfs de meest onverschillige mensen – die hun leven leiden in een vacuüm van wereldse ambities, met weinig tijd voor geestelijke zaken – zullen beginnen te beseffen dat er veel aan het veranderen is. Zij zullen er zich bewust van zijn dat deze veranderingen hun begrip te boven gaan, en dit zal tot gevolg hebben dat zij meer openstaan voor het Woord van God.

Jullie Jezus