Archief

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

21.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij.

Toen Ik voor Mijn beulen stond, beschuldigd van ketterij en het durven spreken van de waarheid, renden Mijn apostelen weg en waren nergens te bespeuren. Diegenen die Mij volgden en Mijn Leer aannamen, verraadden Mij toen Mijn Woord door de gezagsdragers aangevochten werd. Zij begonnen het vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.

Een aantal van Mijn volgelingen geloofden de misdaden van ketterij, waarvan Ik beschuldigd werd, en ze geloofden dat deze gerechtvaardigd waren. Mijn aanklagers – hooggeplaatste mannen, gekleed in buitengewone gewaden en die met een gevoel van echte autoriteit liepen en praatten – waren zo machtig, dat maar weinigen aan hen twijfelden.

Ik werd beproefd, uitgedaagd, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt en uitgelachen om het spreken van de waarheid. De mensen vielen voor deze machthebbers – mannen met krachtige stemmen en van wie het gezag nooit in twijfel getrokken werd. Mijn stem werd als gefluister te midden van het gebrul van Mijn aanklagers.

‘Ketter’ schreeuwden zij. Zij zegden dat Ik met een kwade tong sprak, dat Ik lasterde tegen God en dat Ik hun kerk wilde ruïneren. En dus vermoordden zij Mij in koelen bloede.

Wanneer Ik nu tracht om Mijn stem kenbaar te maken, wanneer Ik al Gods kinderen probeer te waarschuwen voor gebeurtenissen – waarover Ik jou, Mijn dochter, de afgelopen paar jaar sprak –zal dat niet anders zijn. Mijn Woord zal met minachting behandeld worden. Mijn Woord zal in vraag gesteld worden. Twijfels zullen binnensluipen en opnieuw zullen Mijn apostelen weglopen en Mij aan de wolven overlaten.

Vergis jullie niet, de waarheid werd aan jullie geopenbaard! Ik heb jullie, Mijn volgelingen, verteld hoe jullie misleid zullen worden. Dit zal voor jullie zeer moeilijk worden doordat jullie deze bedrieger, die in Mijn Vaders Huis zit, in twijfel zullen trekken.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorzegd. Ik heb deze persoon, die beweert in Mijn naam te komen, niet aangewezen.

Hij, Paus Benedictus, zal Mijn volgelingen naar de waarheid leiden. Ik heb hem niet verlaten en Ik zal hem dicht bij Mijn Hart houden en hem de troost schenken die hij in deze tijd nodig heeft.

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Jullie Jezus