Archief

Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

14.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten. Ieder kind van God heeft het vermogen om lief te hebben – zelfs diegenen die van God gescheiden zijn. Iedere ziel is geboren met de gave van liefde – de gave van God, die in hen verblijft, zelfs als ze Hem niet erkennen.

Liefde is een eigenschap die door Satan gehaat wordt omdat God liefde is. Iedereen die van een andere persoon houdt, voelt vreugde in zijn hart. Liefde is het meest natuurlijke gevoel en ze is dat wat het Licht van God in een wereld vol duisternis stralend houdt. Satan zal de liefde bij elke gelegenheid aanvallen. Hij zal het wegrukken van diegenen bij wie hij dat kan, en hij zal de liefde vervangen door veel goddeloze surrogaten. Wanneer hij het Sacrament van het Huwelijk aanvalt, zwakt hij binnen elk van deze verbintenissen de liefde af, tot er slechts haat overblijft. Hij zal vriendschappen kapot maken. Hij zal verdeeldheid, wantrouwen en haat teweegbrengen, waar en wanneer hij kan. Hij is de oorzaak van moord, gewelddaden onder de mensen, daden van onderdrukking, marteling en oorlog. Wanneer Satan het door Mijn Vader gecreëerd natuurrecht van liefde aanvalt, trekt hij de mensen in een vreselijke zielsangst. Ze zullen geen vrede voelen wanneer in hun leven de liefde ontbreekt. Wanneer er geen liefde is, zullen ze anderen niet vertrouwen, en wanneer er in iemands ziel haat aanwezig is, zal hij of zij anderen met een verschrikkelijke wreedheid behandelen.

Haat kan nooit van God afkomstig zijn. Haat komt van de duivel. Hij die haat, bootst de eigenschappen na die met Satan geassocieerd worden. Doordat hij Satan imiteert, zal de mens haat vaak met een lieflijke en sluwe façade camoufleren. Zeer dikwijls zal hij, die een ander haat, zeggen dat ze enkel uit liefde spreken wanneer ze anderen schade berokkenen, teneinde hen in verwarring te brengen. De mens die net zoals Satan haat, zal ervoor zorgen zijn haat niet te tonen. Velen zullen zeggen dat ze te goeder trouw handelen omwille van de behoefte aan eerlijkheid. Nochtans kan om het even welke daad van haat nooit goede vruchten voortbrengen, want zoals bij rottend vlees zal dit bederf en daarop de dood van de ziel met zich meebrengen.

Liefde is het enige dat telt in Mijn ogen. Wees ervan verzekerd dat al diegenen die vervuld zijn van liefde – hetzij voor een ander hetzij voor God – reeds in het voordeel zijn. Aan diegenen die door God begunstigd zijn, zal door Mij grote barmhartigheid betoond worden. Aan diegenen met haat in hun ziel zal geen barmhartigheid betoond worden, tenzij ze zich eerst in Mijn ogen verlossen. Jullie moeten onthouden dat haat, in welke vorm dan ook, en vooral wanneer deze in Mijn heilige naam uitgedragen wordt, slechts verwoesting van de ziel zal opleveren.

Mijn liefde is groter dan deze die door om het even welke mens gevoeld wordt. Ze gaat jullie begrip te boven. Door de omvang en de diepte van Mijn liefde voor jullie, zal Ik eenieder van jullie vervullen met Mijn Heilige Geest. Mijn liefde zal de liefde in jullie hart naar boven halen, hoe minuscuul deze in iedere ziel ook mag zijn. Dus a.u.b., jullie mogen nooit de hoop opgeven dat Ik de hele wereld redding zal brengen, want Mijn geduld is eindeloos en Mijn liefde eeuwigdurend.

Jullie Jezus