Archief

Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen

16.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eenmaal door Mijn Vader leven geschapen is en eenmaal een mens voor de eerste keer ademhaalt, zal hij naar lichaam en vervolgens naar ziel voor eeuwig bestaan.

Het grootste mysterie van het eeuwig leven is dat het bestaat, of de mens er nu voor kiest of niet. De mens heeft het geschenk van de vrije wil gekregen en tot op de dag van zijn laatste adem op aarde heeft hij een keuze. Hij kan zijn leven zo goed als hij kan en overeenkomstig Gods wetten leiden en zijn redding verdienen, of hij kan de waarheid van het bestaan van God vergooien en zijn leven overeenkomstig zijn eigen verlangens leiden. Wanneer hij zijn eigen lusten, hebzucht en verlangens in strijd met het Woord van God bevredigt, neemt hij ontzettende risico’s, die voor de eeuwigheid gevolgen zullen hebben.

Diegenen die het geluk hebben de heerlijkste zaligheid te verwerven, zullen in Gods Koninkrijk een eeuwig leven vol vervoering leiden. Hij zal in vereniging met de Wil van God elke vorm van heerlijkheid genieten en hij zal een perfect bestaan leiden, dat nooit zal eindigen. Diegenen die ervoor kiezen om God de rug toe te keren, zelfs wanneer door Mij alles in het werk gesteld zal zijn om hun betreurenswaardige ziel te redden, zullen ook een eeuwig bestaan kennen. Helaas zullen zij een verschrikkelijke lijdensweg in eenzame en uitzichtloze troosteloosheid ondergaan. Ook hij zal opgewekt worden, samen met de levenden en de doden, maar zijn bestaan zal een pijnlijk bestaan zijn aangezien hij het Licht van God nooit zal zien. Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

Wanneer jullie op aarde je laatste adem uitblazen, betekent dat gewoonweg dat jullie dan naar de volgende fase van jullie tocht in eeuwigheid gebracht worden. Er valt maar één pad te nemen en dat is het pad waarop jullie tot Mij komen. Elk ander pad zal jullie naar een vreselijk bestaan voeren, en toch geloven veel misleide zielen dat ze de waarheid kennen wanneer ze het bestaan van de eeuwigheid verwerpen.

Jullie mogen de waarheid nooit verwerpen want enkel de waarheid kan jullie eeuwige zaligheid brengen.

Jullie Jezus