Archief

Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens

18.12 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de voorbereiding op de Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles, behalve Mijn heilig woord, moeten negeren, hoe pijnlijk de vervolging ook is.

Laat jullie – aangezien de voorbereidingen een aanvang nemen – door niemand tegen houden, Mijn volgelingen, terwijl jullie je ziel opmaken en bidden voor diegenen die tijdens de Waarschuwing in doodzonde zullen sterven.

Jullie, Mijn volgelingen en Mijn gewijde dienaren, zullen nu de pijn ondergaan die Ik voel als Ik neerzie op de armzalige zondaars.

Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens, als deze aan Mijn blik voorbijtrekken.

Hun arrogantie, de onbeschaamdheid en de trots, die door deze zondaars aan de dag gelegd wordt, imiteert nauwgezet de karaktertrekken van Satan en zijn demonen. Diezelfde boze geesten hebben de zielen van Gods kinderen verslonden, waardoor zij niet langer lijken op de kinderen die zij eens waren, toen zij voor het eerst ademhaalden.

Zij zijn zo opgeblazen van trots en zo overtuigd van hun eigen onoverwinnelijkheid, dat zij niet langer in staat zijn om toe te laten dat de Geest van God hun ziel raakt. Dat is de reden waarom zij jullie gebeden nodig hebben.

Ik zegen jullie met de genade om deze zielen te redden en jullie moeten, ter wille van Mij, Mij helpen om hen te helpen.

Niet tevreden met het bevredigen van zijn eigen begeerten meent de mens bovendien dat hij, om zijn lichamelijke verlangens te voeden, zich met Mijn schepping moet bemoeien. Hij onderneemt dan stappen waarbij hij niet alleen maar probeert om de macht van God te evenaren, wanneer het gaat om de schepping van menselijk leven en het nemen van menselijk leven, hij denkt ook dat hij de bevoegdheid heeft om het bestaan van God in te ruilen. Hij gelooft nu in zijn eigen goddelijkheid, wat niets meer is dan een leugen die door Satan – aan wie hij trouw gezworen heeft – in zijn ziel geplant werd.

Deze stappen, die de mens nu onderneemt, overschrijden de door God toegestane grenzen. Nu de Kerken van God door de geest van het kwaad, door vijanden en bedriegers, bestormd gaan worden, zal uiteindelijk de straf op de aarde neerdalen.

Mijn Vaders macht zal aanschouwd worden en Zijn straf zal streng zijn. Het zal zelfs de meest arrogante zondaar shockeren, die er niet aan zal twijfelen wiens hand op aarde neergevallen is. Mijn Vader zal dat doen om de aarde van de verdorvenheid te bevrijden, terwijl Hij tegelijkertijd de aangroei van Zijn strijdmacht van trouwe volgelingen, die zullen helpen bij de redding van zielen, mogelijk maakt.

De zonde heeft de aarde, waarop jullie lopen, aangetast en dat kan gezien worden aan de ziekten, de vervuiling en de corruptie onder jullie regeringen. De smet van de zonde strekt zich uit over de wereld waardoor deze in de ogen van Mijn Vader een walgelijk en verachtelijk ding geworden is. Hij, die de wereld schiep als een plaats waar Hij Zijn familie zou kunnen koesteren, is diepbedroefd.

Mijn Vader is ook kwaad en de weegschaal van gerechtigheid is nu gekanteld. Zijn straf kan, waar het noodzakelijk geworden is, niet meer tegengehouden worden.

Help jullie broeders en zusters, vooral diegenen die wetten in het leven geroepen hebben die indruisen tegen deze die door God, de Allerhoogste, opgesteld werden. Jullie moeten dat doen door middel van de kruistochtgebeden. Wees sterk! Wees moedig! Wees hoopvol en vrees niets, als jullie van Mij houden!

Jullie Jezus