Archief

Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren

23.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest onder Mijn gebedsgroepen is intenser geworden, en deze zullen zich nu over de hele wereld verspreiden en zich duizendmaal vermenigvuldigen. De genade die aan deze groepen verleend wordt, zal het mogelijk maken dat deze zich snel vestigen en aangroeien, net zoals Ik dat voor ogen had.

Zoals het vuur van de waarheid de aarde overspoelt, zo zal ook de duisternis als een grote, dichte mist neerdalen. De Boze en zijn demonen zullen zoveel mensen kwellen als zij kunnen, om hen van Mij af te nemen. Ik kan niet toelaten dat hij dat doet.

De pijn van deze arme zielen gescheiden te worden, die gewillig zwichten voor de leugens die hen door Satan ingefluisterd worden, is voor Mij zeer moeilijk te verdragen. Niets kan echter het woord van God tegenhouden, ook al lijkt dat misschien niet zo voor velen onder jullie.

Door Mijn macht zal Ik via die zielen, die gehoor geven aan Mijn oproep om gebed, de liefde verspreiden. Wanneer zij hun vrije wil aan Mij overgeven, kan Ik doen wat nodig is om hen naar Gods liefde te trekken. Het heeft hen enige tijd aan deze liefde ontbroken in hun leven. Zij zullen dan de leegte herkennen die zij in hun binnenste hebben gevoeld, voordat Ik hun deze troost breng. De troost die zij gemist hebben, is de rust van de ziel, die enkel van Mij afkomstig kan zijn.

Kom tot Mij en Ik zal jullie helpen om alles wat van belang is, te zien! Luister naar Mijn stem, nu, terwijl Ik alle naties verzamel en Mijn familie bij elkaar breng, zodat Ik jullie kan voorbereiden op jullie nieuwe leven, waar de dood niet langer zal bestaan. Zowel de dood van het lichaam, als die van de ziel, kunnen in Mijn Paradijs niet bestaan. De dood zal een einde nemen. Mijn Nieuw Paradijs staat klaar, maar het moet gevuld worden met elke ziel die in de wereld van vandaag leeft. Dat is Mijn groot verlangen.

Mijn volgelingen, jullie moeten jullie nu voorbereiden op de vreselijke beproevingen die jullie, vanwege jullie antwoord op Mijn oproep, het hoofd zullen moeten bieden. Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren. Veel priesters bijvoorbeeld, zullen proberen deze op te doeken. Er zal jullie gezegd worden deze niet bij te wonen. Er zal jullie gezegd worden dat deze niet toegelaten zijn. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn gebeden van de geest van het kwaad afkomstig zijn. Er zullen jullie allerlei excuses verschaft worden – gewoonweg allemaal met de bedoeling om te voorkomen dat Mijn werk verricht wordt.

Ik verzoek jullie dringend om in vrede en harmonie samen te werken. Sta niet toe dat meningsverschillen dit werk een halt toeroepen! Dit is een tijd waarin Satan tussen jullie allemaal een wig zal proberen te drijven, zodat de kruistochtgebeden niet, zoals door Mij voorgeschreven, wereldwijd verspreid worden.

De ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen moeten overal opgericht worden. Zij zullen integraal deel uitmaken van de vorming en de coördinatie van Mijn restleger op aarde. Jullie moeten nauw samenwerken, in liefde en harmonie, en contact houden met Mijn dochter, Maria. Ik heb haar opgedragen om, waar mogelijk, te helpen om jullie te leiden. Ik heb haar een groep mensen gestuurd, die deze groepen in de verschillende regio’s in de wereld zullen coördineren. Jullie moeten jullie elk focussen op jullie eigen regio en jullie met elkaar in verbinding stellen. Maria zal door Mij onderricht worden over hoe Ik wil dat zij beheerd worden en over de opzet die Ik verlang.

Ik zal elke gebedsgroep zegenen wanneer zij instemmen met Mijn leiding. Er moeten leden van de geestelijkheid bij betrokken worden en er moeten gebedenboeken gebruikt worden. Maria zal jullie weldra laten weten wat er van jullie verwacht wordt.

Bereid jullie voor op deze wereldwijde missie zoals geen andere! Het is de laatste missie om zielen te redden en elke stap op de weg wordt door Mij, Jezus Christus, ingegeven. Ik vraag dus dat jullie al jullie vertrouwen op Mij stellen. Verheug jullie, want jullie zijn gezegend dat jullie, in de belangrijkste periode uit de wereldgeschiedenis, deze rol toebedeeld krijgen! Hiervoor zullen jullie veel gaven van Mij ontvangen, aangezien Ik jullie hulp nodig heb om zielen te redden.

Laat Mij jullie op elke locatie de zegen van bescherming schenken voor de ‘Jezus aan de mensheid’-kruistochtgebedsgroepen, terwijl deze opgericht worden.

Mijn liefde, Mijn zegen! Mijn geliefde volgelingen, jullie brengen Mij in deze tijd vrede, liefde en troost.

Jullie geliefde Jezus