Archief

H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen

19.30 u

Mijn kinderen, het tij is gekeerd terwijl de zonde zich overal blijft verbreiden. Aangezien de zonde aanvaardbaar wordt in de harten van de mensen, zal de aarde in doodstrijd kreunen onder het gewicht van de duisternis.

De wereldoorlog wordt in scène gezet en weldra zal dat de kwaadaardigheid aan het licht brengen, die in het hart van de wereldleiders huist, die als door een navelstreng verbonden zijn. De ene voedt de andere, maar weldra zal er geen enkele nog leider van zijn eigen natie zijn omdat zij zich eerst zullen moeten verantwoorden tegenover één meester, de Antichrist.

Voor velen lijkt de wereld misschien hetzelfde, maar dat is niet zo. Het is omwille van het kwaad, teweeggebracht door de geïncarneerde demonen die in de wandelgangen van de macht rondhangen, dat de mensheid zal lijden. De macht die in handen is van deze slaven van verdorven leiders, zal met zich meebrengen dat burgerrechten zullen verdwijnen. De tekenen zijn al zichtbaar. Weldra zullen deze allemaal afgeschaft worden, en dan zullen jullie op Mijn Zoon moeten vertrouwen en jullie aan Hem overgeven opdat jullie het onrecht, waarvan jullie getuige zullen moeten zijn, kunnen doorstaan.

De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen. Zodra dat gebeurt, zullen jullie weten dat het moment van Mijn Tweede Komst dichtbij is.

Jullie moeten blijven bidden, kinderen, en doorgaan met het bidden van de kruistochtgebeden, want deze zijn zeer krachtig en zullen helpen om het leed, dat door de verdorven groepering gepland wordt, te verzachten.

De aarde zal nu beven waar de zetels van deze demonisch beïnvloede leiders gevestigd zijn. De hand van God, de Allerhoogste, zal de aarde treffen, maar velen van diegenen die een zondig leven leiden, kunnen door jullie gebeden gered worden.

De invloed van de Boze wordt nu, in de Kerken en onder diegenen die het woord van God verkondigen, gevoeld. Zij zijn de voornaamste doelwitten van de Boze en de Antichrist zal zich niet laten vermurwen in zijn streven om alle Christelijke Kerken te vernietigen.

Bid, bid, bid dat de strijdmacht van Christus kalm en vreedzaam blijft. Wanneer jullie volkomen op Mijn Zoon vertrouwen, door de overgave van jullie vrije wil, zullen jullie sterk worden. Jullie zullen dan in staat zijn om deze beproevingen te doorstaan.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing