Archief

Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

10.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootse wens te zien dat ongelovigen Mijn heilig woord lezen. Zelfs als dat maar voor een paar minuten zou zijn, zouden zij geneigd zijn om steeds weer naar Mijn Schrift terug te komen.

Omdat Satan de wereld misleidt, door deze te laten geloven dat hij niet bestaat of dat zijn demonen – de gevallen engelen – niet over de wereld ronddwalen om ongehinderd hun toevlucht te zoeken in het hart en het lichaam van de mensen, is hij bij de ongelovigen onbekend. Pas wanneer de mens het bestaan van het kwaad in de wereld aanneemt, zal hij zijn geest werkelijk openen om het bestaan van God te aanvaarden.

Wanneer de boze geesten ronddolen, zoeken zij plaatsen op waar zij een ziel gemakkelijk kunnen binnendringen. Eenmaal binnen in de ziel, is het zeer moeilijk om van hen af te raken. Zij klampen zich aan die arme zielen vast die geen geloof of vertrouwen in God hebben. Zij vallen op vergelijkbare wijze Mijn volgelingen aan en enkel hun gebeden kunnen hun bescherming bieden. Wanneer een profeet de wereld ingestuurd is, zullen Satan en zijn demonen tot het uiterste gaan om de gave van profetie te bestrijden.

Jij, Mijn dochter, wordt omringd door de aanvallen van Satan. Die nemen vele vormen aan. Mensen die aan Mijn boodschappen gehoor geven, zullen eveneens gekweld worden. Eerst zullen er in hun hart twijfels gezaaid worden door de geest van het kwaad, die vervolgens angst in de ziel zal creëren. Dat zal hen ertoe brengen Mijn boodschappen in twijfel te trekken en aan te vechten, totdat hun twijfels in haat omslaan.

Veel zielen, met wie jij omgaat, zullen zonder hun medeweten voortdurend bekoord worden om jou te verraden. Een aantal vreemden zal komen aanzetten en jou zeggen dat ook zij profeten zijn. Sommige van deze zielen, die sinds het begin van deze missie naar jou toekwamen - onder het voorwendsel dat ook zij profeten van Mij waren met bijzondere gaven van Mij - en die jou voorlogen, zijn jouw ergste vijanden. Zij worden bestookt door boze geesten en beseffen dat jammer genoeg niet. Bovendien werden door de geest van jaloersheid die gewijde dienaren van Mij, aan wie jij je toevertrouwde en die jou verraadden, ervan afgehouden hun plicht tegenover Mij te vervullen.

Er zijn er maar zeer weinigen die te vertrouwen zijn om met Mijn profeten te werken. Dat is de reden waarom de ware profeten alleen moeten werken, met slechts een handvol mensen die zij kunnen vertrouwen. Jullie, Mijn volgelingen, mogen jullie nooit gekwetst of beledigd voelen wanneer Ik Mijn profeet niet zal toestaan jullie te ontmoeten of deel te nemen aan publieke evenementen.

Als de eindtijdprofeet kan Ik haar geen afleiding toestaan. Ik heb al Maria’s tijd en toewijding nodig. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden in jullie gebeden en door Mijn gebedsgroepen. Onderschat nooit de geest van het kwaad, die twijfels en twisten onder jullie teweegbrengt, samen met de bekoring om op te stappen.

Erken de redenen daarvoor! Het komt doordat Satans grootste strijd in deze tijd gevoerd wordt. Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken. Ik ben het, Jezus, die de strijd tegen de Boze leid en Ik zal het zijn, die deze zal winnen.

Jullie geliefde Jezus