Archief

De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar

Mijn zeer geliefde dochter, het kan lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn kruisiging, maar dat was slechts het begin.

Deze mensen zullen Mijn Kerken te gronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat Mijn leerlingen de veranderingen, die in het verschiet zullen liggen, zonder angst zullen omhelzen.

Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootse wens te zien dat ongelovigen Mijn heilig woord lezen. 

H. Maagd Maria: Jullie moeten alle wetten en alle argumenten, die abortus bevorderen, bestrijden

Mijn kind, wanneer de verdorven daden escaleren, zoals in de manier waarop naties proberen om abortus in te voeren, daalt de Heilige Geest op Gods kinderen neer zodat zij de moed kunnen opbrengen om zich te verzetten.

Jullie verslinden zo moeiteloos de bedrieglijke woorden die jullie door leugenaars voorgehouden worden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe gemakkelijk wordt Mijn stem overstemd door het geschreeuw van de valse profeten die op dit moment de wereld infiltreren.

H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen

Mijn kinderen, het tij is gekeerd terwijl de zonde zich overal blijft verbreiden.

Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest onder Mijn gebedsgroepen is intenser geworden, en deze zullen zich nu over de hele wereld verspreiden en zich duizendmaal vermenigvuldigen. 

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze missie wereldwijd blijft aangroeien en uitbreiden, zal deze gepaard gaan met nieuwe wonderen die, uit Mijn liefde en mededogen, geschonken zullen worden aan diegenen die vreselijk lijden. 

Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de voorbereiding op de Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles, behalve Mijn heilig woord, moeten negeren, hoe pijnlijk de vervolging ook is.

Negeer vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden te veranderen

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag nooit vergeten wie jouw Meester is. Wanneer je alle kanten op gesleurd wordt, en wanneer Mijn leerlingen een enorme last op je schouders leggen, moet jij je staande houden.

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang

Mijn zeer geliefde dochter, dit is het moment voor de volgende fase in Mijn plan om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk, het Nieuw Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon, beloofd werd.

Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering

Mijn zeer geliefde dochter, hoor Mij a.u.b. en luister als Ik Mijn pijn kenbaar maak. Mijn hoofd, bedekt met doornen, wordt pijnlijk gekneusd aangezien Ik, tweeduizend jaar na Mijn tijd op aarde, de pijn van Mijn kruisiging onderga.

Wanneer jullie afbreuk doen aan de waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bekend ben Ik door de taal van de mensen, elke dag opnieuw, en toch ben Ik zo ver van hen verwijderd.

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld wil voorbereiden op Mijn Tweede Komst, moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen volkomen op Mij vertrouwen

Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door de liefde van God zullen jullie eeuwig leven.

Mijn zeer geliefde dochter, jij vraagt je misschien af waarom het de normaalste zaak van de wereld lijkt, wanneer Ik met jou communiceer.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (92) om de genade van volharding

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de Heilige Geest dat onbekenden, van over heel de wereld, nu gehoor geven aan deze oproep van de Hemel.

H. Maagd Maria: De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden dat de Christelijke Kerken wakker worden voor de waarheid van deze boodschappen. 

Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet.

H. Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven

Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven.

Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen!

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat hun gebeden zullen helpen om een groot deel van wat voorzegd werd, te milderen.

H. Maagd Maria: Niet iedereen zal de vrijheid aannemen. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon afwijzen.

Mijn kind, er zal zich nu veel ontvouwen in de wereld en veel gebeurtenissen zijn nodig om Gods kinderen te zuiveren.

De Tempel van God zal onherkenbaar geschonden worden

Mijn zeer geliefde dochter, de nieuwe dageraad is aangebroken en de veranderingen hebben een aanvang genomen als voorbereiding op Mijn Tweede Komst.