Archief

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden

10.08 u

Mijn zeer geliefde dochter, de strijdmacht werd gevormd en haar gelederen zullen zich verspreiden over zowel Christelijke landen als landen die door communisten geleid worden.

Geen land zal ongemoeid gelaten worden door Mijn strijdmacht, Mijn restleger.

Er zullen niveaus zijn binnen Mijn strijdmacht, met rangen van elke soort, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat Mijn missie, om zielen te redden, slaagt.

Al diegenen van Mijn strijdmacht zullen, ongeacht de rol die zij spelen, het volgende met elkaar gemeen hebben:

Zij zullen Mij dienen in nederige dienstbaarheid en hun liefde voor Mij, hun Jezus, zal doorheen deze missie brandend blijven.

De toorts van vuur, ontstoken door de Heilige Geest, zal niet flikkeren want het is een bijzonder geschenk om Mijn manschappen te sterken.

Denk eraan dat dit een oorlog zal zijn, een oorlog om het menselijk ras te redden. Een oorlog, waarbij Mijn Vader ervoor zal zorgen dat deze uit naam van God gewonnen wordt.

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden.

Gebed is een belangrijk onderdeel van dergelijke centra want wanneer jullie gebedsgroepen oprichten, zullen jullie de macht van Mijn strijdmacht versterken.

Ik zal de bekering doen toenemen naarmate er meer gebedsgroepen in Mijn Heilige Naam gesticht worden.

Noem deze gebedsgroepen ‘Jezus aan de mensheid’ en laat de rest aan Mij over.

Mijn Heilige Geest zal zich in dergelijke gebedsgroepen over jullie uitstrekken en jullie bij elke stap op de weg begeleiden. Ik zal jullie spoedig verdere instructies geven.

Leef in vrede! Ik ben blij dat jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn oproep met zo’n liefde en vertrouwen beantwoord hebben.

Jullie Jezus