Archief

Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen voor valse profeten die proberen zich te bemoeien met deze missie.

Moeder van God: Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen versteend zal zijn

Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden.

God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt met jullie tijd samengevoegd, kinderen, en weldra zal alles één worden

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar om Mijn dierbare kinderen dicht tegen Mij aan te drukken zodat Ik hen kan tonen hoezeer zij bemind worden.

Ze zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Ze zullen zeggen dat Ik gewoon een profeet was.

Ik ben jouw mystieke Bruidegom, en als zodanig zal jij blijven lijden om zielen te redden.

Eerst vindt bekering plaats. Vervolgens de vervolging. Dan de redding. In die volgorde.

Mijn zeer geliefde dochter, er vindt nu een grote verschuiving plaats in de wereld en het licht van Mijn barmhartigheid nadert.

Ik ben niet de Mensenzoon die de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.

Mijn zeer geliefde dochter, het is een lastige tocht geweest voor die volgelingen van Mij die deze missie opvolgen.

Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil jullie een wonder openbaren dat Ik gepland heb. 

Waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren.

Wereldwijd barst op dit moment de haat los tussen naties en dat allemaal in de naam van God

Mijn zeer geliefde dochter, de wereldwijde haat tussen naties barst op dit moment los en dat allemaal in de naam van God.

Het geschenk van Mijn Eeuwige Vader bestaat erin om elk van Gods kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven

Mijn zeer geliefde dochter, door de gebeden van anderen werd een mijlpaal overschreden in Mijn missie om Mijn heilig woord snel te verspreiden.

Het communisme, zo lang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gegrondvest door een wereldwijde alliantie

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om de christelijke landen, die lijden door de druk op hen om Mij te verloochenen, in Mijn heilige armen te nemen om hen kracht te geven.

Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd dringt.

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt uiteindelijk de vreugde van het lijden, wanneer dit met moed en uit vrije wil aangeboden wordt, begrepen. 

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de wereld eindelijk zal beseffen dat God wel degelijk bestaat, is dichtbij.

Ware liefde komt van God

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je twijfelt aan de liefde van God, twijfel je aan het bestaan van de ware liefde. Al wat je dan rest, is een gebrekkige liefde.

H. Maagd Maria: Er staat al Gods kinderen een prachtige toekomst te wachten

Mijn kind, laat al Gods kinderen zich rustig neerzetten en toelaten dat Zijn Licht door hun ziel schijnt.

Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit het gevoel hebben dat jein deze missie alleen werkt, ook al voelt dat zo aan.

Mijn woord wordt door Mijn vooraanstaande dienaren stilletjes verteerd

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk op aarde erkent eindelijk dat Ik Mij thans door jou, Mijn zevende boodschapper, met de wereld in verbinding stel.

Een groot conflict zal zichtbaar worden en de ene mens zal zich afscheiden van de andere. Broeder tegen broeder.

Mijn zeer geliefde dochter, natie na natie gaat op dit moment door een overgang.

Mijn naam wordt niet langer geëerd. Mijn naam wordt vervloekt.

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afwijzing en de haat van de mensheid wordt op elk moment van elke dag door Mij gevoeld.

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden

Mijn zeer geliefde dochter, de strijdmacht werd gevormd en haar gelederen zullen zich verspreiden over zowel Christelijke landen als landen die door communisten geleid worden.

Deze missie is de laatste gave van profetie, bekrachtigd door Mijn Vader, om zielen te redden

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid waarmee Mijn boodschappen aan de mensen gegeven worden, wijst op het dringend karakter van deze missie.