Archief

Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde Moeder

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de maand juni doorbrengen in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde Moeder.

Deze maand is de tijd waarin, door de Kruistocht om bekering, veel mensen de genade van een onmiddellijke bekering kunnen ontvangen door de offers gebracht door diegenen onder jullie die gehoor geven aan Mijn Moeder, de Moeder van de Verlossing.

Jullie moeten deze maand bedaard zijn.

A.u.b., Ik verzoek jullie dringend om jullie Kerken, zoveel als jullie kunnen, om 15.00 uur te bezoeken om het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden.

Katholieken, a.u.b., ontvang deze maand Mijn Heilige Eucharistie, indien mogelijk, iedere dag.

Want deze maand zal de tijd zijn waarin de laatste hand gelegd wordt aan de plannen, die in stilte aan de gang zijn, om de onrust in het Midden-Oosten op te drijven.

Wees sterk! Wees geduldig! Wees nederig van hart!

Onderwerp jullie wil aan Mij en bied jullie beproevingen en offers aan voor de bekering van alle zondaars.

Ga heen in vrede, Mijn geliefde volgelingen.

Mijn Heilige Geest strekt zich momenteel uit over jullie allen terwijl Ik jullie tot deze bijzondere devotie uitnodig.

Jullie geliefde Jezus