Archief

Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’

17.38 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven nadrukkelijk zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie naties.

Om dit doeltreffend te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten, gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’.

Maak gebruik van deze groep om al de kruistochtgebeden te bidden die jullie gegeven worden.

Mijn dochter, Maria, zal het zo regelen dat deze aangeboden worden op een manier die jullie zal toelaten deze af te drukken, waar ter wereld jullie ook zijn.

Verspreid Mijn heilig woord a.u.b. onder alle leden van de geestelijkheid.

Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.

Anderen zullen deze, met liefde in hun hart, omhelzen.

Jullie zullen echter grotendeels in Mijn heilige naam belachelijk gemaakt en afgewezen worden.

Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen leden en jullie zullen voor schut gezet worden in sommige kringen van Mijn Kerk op aarde.

Deze verbale en grove beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen gekwetst worden. Maar Ik zeg het volgende.

Denk eraan dat de haat die jullie betoond wordt, zal aantonen dat Ik het werkelijk ben, jullie Jezus, die vanuit de Hemel tot jullie spreekt.

Gedurende dit lijden zal Ik jullie steeds weer doen opstaan, telkens jullie neergehaald worden.

Ik zal jullie optillen en jullie sterker maken dan voorheen.

Waarom doe Ik dat? Ik doe het zodat jullie geschikt en sterker worden om Mijn heilig woord te verspreiden.

Want pas dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal voorzien door Mijn Heilige Geest.

Kom dus overeind en schiet op om jullie natie voor te bereiden opdat het de wapenrusting zal ontvangen die deze nodig heeft om het merkteken van het Beest te vermijden.

Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God.

Ik zal jullie en je familie bescherming bieden, niet slechts naar de geest maar ook een fysieke bescherming.

Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te zorgen dat overal zoveel mogelijk van Gods kinderen deze ontvangen.

Denk eraan dat Ik al Mijn volgelingen elke minuut bijsta en wanneer zij Mijn werk uitdragen, zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen dapper, sterk en vastberaden te maken om de ziel van elke man, vrouw en kind in de wereld te redden.

Jullie geliefde Redder