Archief

H. Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes

8.50 u

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden.

Van al de gebeden die aan de mensheid gegeven werden, is dit één van de laatste en het grootste Zegel van Bescherming dat vanuit de Hemel gezonden wordt.

Dit om te helpen alles te doorstaan tijdens een eventuele toekomstige vervolging, voornamelijk in tijden van overheersing en oorlog.

Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en bezit veel, hieraan verbonden, goddelijke krachten.

Koester het en wend het aan om niet enkel jezelf, maar ook jullie familie te beschermen.

Deze herinnering is nodig op dit moment.

Ga heen in vrede.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing