Archief

Bid a.u.b. het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en begin Mijn noveen op Goede Vrijdag

1.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is bijna aangebroken voor de wereld om Mijn kruisdood te overdenken.

Dit is in 2012 de tijd waarin Ik jullie gebeden dringend nodig heb voor diegenen die Mij niet zullen erkennen en voor diegenen die niet van Mij afweten.

Het zal aan jullie zijn, Mijn geliefde volgelingen, om Mij te helpen deze arme zielen – die Ik dicht aan Mijn borst moet drukken zodat Ik hen kan voorbereiden op Mijn Nieuw Paradijs – te redden.

Kinderen, jullie moeten het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden en op Goede Vrijdag beginnen met de 9-daagse noveen van de Goddelijke Barmhartigheid.

Het is belangrijk dat er zoveel van jullie als mogelijk deze noveen voor andere zielen voltooien. Jullie zullen grote genaden ontvangen en Ik zal jullie bijgevolg nooit in de steek laten. Ik zal jullie ziel vrijwaren wanneer jullie op de Dag van het Oordeel voor Mij verschijnen.

Jullie mogen het bidden, om andere zielen te redden, nooit moe worden. Jullie zijn Mijn strijdmacht en door de genaden die Ik jullie schenk, zullen jullie met Mij samenwerken om de aarde te zuiveren van de zonde voor Mijn Tweede Komst.

Het bidden is voor jullie allemaal niet altijd even gemakkelijk. De beste manier is om jullie te verenigen met Mijn smartelijke passie en na te denken over Mijn lijden en in het bijzonder over Mijn doodstrijd in de Hof. Mijn grote barmhartigheid is dan het meest vermogend. Het was juist vanwege de zondaars, met inbegrip van die heidenen die nooit de kans gekregen hebben om Mij te kennen, dat Ik de meeste doodsangsten uitstond.

Diegenen onder jullie die van Mij houden, moeten het volgende weten.

Hoe meer jullie volledig op Mij vertrouwen, hoe groter Mijn barmhartigheid is. Hoe meer Ik kan vergeven. Mijn barmhartigheid is zo veelvermogend dat Ik de zonden van de hele mensheid kan uitwissen.

Diegenen die in Mij geloven, op Mij vertrouwen, kunnen een grote heiligheid bereiken door met prioriteit te helpen om de zielen van hun broeders en zusters te redden. Zij doen dit uit liefde voor Mij want zij weten dat dit Mij veel troost schenkt.

Jullie, Mijn zuivere en rechtvaardige volgelingen, die zoveel van Mij houden, weet dat het door jullie edelmoedig hart is dat Ik de zondaars kan redden.

Jullie moeten beseffen dat de zondaars diegenen zijn waarvoor Ik stierf en diegenen waar Ik het meest van allen naar dorst. Ik betoon een groot mededogen aan de zondaars.

Maar jullie, Mijn volgelingen, die ook zondaars zijn, moeten volkomen op Mij vertrouwen. Als jullie dat doen, verleen Ik jullie een aantal bijzondere genaden.

Hoe meer jullie Mij om hulp vragen, hoe meer jullie ontvangen. Het is door deze band, die er tussen ons - jullie en Mij – bestaat, dat jullie Mij kunnen helpen om andere zielen te behoeden voor het wegzinken in wanhoop en uitzichtloosheid.

Denk aan de kracht van Mijn Goddelijke Barmhartigheidsnoveen en het aantal zielen dat jullie dit jaar voor Mij zullen redden.

Jullie geliefde Jezus