Archief

De verdorven groepering maakt zich schuldig aan de grootste leugen om controle over de landen te bemachtigen

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen, al die volgelingen van Mij, zeggen zich met elkaar te verbinden en zo een keten van bescherming te vormen.

Door als broeders en zusters deel te nemen aan het gebed voor die verdwaalde kinderen, die ronddolen op zoek naar liefde voor Mij maar die geen vrede kunnen vinden in hun ziel, kunnen jullie hen redden.

Zij hebben het nodig dat jullie voor hen bidden omdat de Waarschuwing deze arme zielen niet zal bekeren.

Jullie, Mijn trouwe volgelingen, brengen Mij de troost die Ik nodig heb wanneer Ik het verschrikkelijk leed en de ontberingen zie die nu door Mijn kinderen verdragen worden in bijna elke hoek van de wereld.

Deze verdorven groepering, bestaande uit een aantal van de machtigste en elitaire mensen ter wereld, maakt zich schuldig aan de grootste leugen door hun weldoordacht samenzweren om de controle over de landen in het Midden-Oosten, Europa en de VS te bemachtigen.

Hun plan ontsluiert zich voor jullie ogen. Zien jullie dat dan niet? Dit plan heeft tientallen jaren nodig gehad om zich te ontwikkelen.

Elk van Mijn kinderen moet te allen tijde waakzaam blijven!

Sta niet toe dat zij jullie landen overnemen! Neem het tegen hen op!

Geld is hun wapen van misleiding. De ineenstorting van jullie bankwezen was welbewust. Nu gaan zij de volgende fase van hun plan voltooien.

Jullie, kinderen, kunnen door jullie gebeden tegenhouden dat dit zich ontvouwt.

Mijn Vader zet reeds hindernissen op hun weg.

Mijn volgelingen strekken zich uit over veel landen. Jullie moeten nu in gebed samenkomen om de Europese leiders, waarvan sommigen essentieel zijn bij het tot stand brengen van vreselijke tegenspoed aan onschuldige mensen, op hun goddeloze wegen te stoppen.

Ik verzoek jullie dringend om dit kruistochtgebed (31) te bidden om hen tegen te houden.

O mijn Jezus,
laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen
om neer te dalen op die leiders,
die gedreven worden door begeerte, hebzucht,
gierigheid en hoogmoed,
om een eind te maken
aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.
Ik vraag U om te verhinderen
dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren
en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen
voor de waarheid over Uw liefde. Amen.

Mijn dochter, de keten van gebed zal zich wijd en zijd verspreiden en de kracht van de Heilige Geest zal helpen om deze mensen, die de macht hebben om een eind te maken aan dit lijden, te stoppen, om aan hun handelwijze een halt toe te roepen.

Verspreid Mijn woord om de bekering te verspreiden.

Het moment dat Ik kom om te heersen is nabij. Dus er zal niet genoeg tijd zijn om alle zielen te redden.

Doe alles wat jullie kunnen voor Mij, jullie Jezus, die van jullie houdt en jullie allemaal koestert.

Wij moeten samenwerken, kinderen, ter wille van alle mensen, in onze strijd om de Antichrist en zijn afschuwelijk plan van bedrog af te houden.

Hoop, liefde en gebeden, kinderen. Dat is wat Ik van jullie verlang.

Ik dank jullie voor al jullie trouw en gehoorzaamheid.

Jullie hebben niet gezien maar toch hebben jullie geloofd. Zodra jullie Mijn stem hoorden, door deze boodschappen, herkenden jullie Mij.

Jullie waren hiertoe in staat door de Heilige Geest die heerst in jullie ziel.

Jullie moeten dat groot geschenk delen zodat jullie al jullie geliefden naar Mijn Nieuw Paradijs op aarde kunnen brengen.

Ik houd van elk en eenieder van jullie! Jullie brengen Mij zo’n troost en vreugde.

Jullie geliefde Jezus