Archief

Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Wijs de profeten van de Heer nooit af!

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Vasten is belangrijk voor jullie ziel

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart zwelt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

Het Beest met de tien horens is de Europese Unie

Mijn zeer geliefde dochter, je moet niet bang zijn door deze boodschappen.

De Europese landen zullen bezwijken aan een dictatuur, geen haar beter dan in de dagen van Hitler

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen aangezien de hand van Mijn Vader binnenkort zal neerkomen om de mensheid te straffen voor hun verdorvenheid en om te voorkomen dat er verschrikkelijke wreedheden gepleegd worden door de zondaars die veel naties willen vernietigen.

H. Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie verbreken de verbinding met Mijn Hart

Ik ben jullie geliefde moeder, Koningin van de Engelen, de H. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.

De verdorven groepering maakt zich schuldig aan de grootste leugen om controle over de landen te bemachtigen

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen, al die volgelingen van Mij, zeggen zich met elkaar te verbinden en zo een keten van bescherming te vormen.

God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

Mijn dochter, Mijn tijdsbepaling met betrekking tot Mijn kastijding en de Waarschuwing, kom je niet te weten.

De laatste dagen van Satan: Zoals bij een wesp zal bij het sterven de angel het pijnlijkst zijn

Mijn dochter, denk er a.u.b. aan dat de mensen alleen maar om zich heen moeten kijken om te weten dat er grote veranderingen in de wereld gekomen zijn.

De Heilige Bijbel wordt niet terzijde geschoven ten gunste van deze boodschappen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb je gisteren gemist. Ik wekte je in de loop van de nacht, weet je nog? Jij was te moe maar hoe graag wilde Ik toen met je spreken.

H. Maagd Maria: Andere landen zullen Engeland navolgen om het openbare gebed te verbieden

Mijn kind, hoe huil Ik wanneer Ik zie hoe velen een eind proberen te maken aan het eerbetoon aan Mijn geliefde Zoon.

Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden

Mijn zeer geliefde dochter, overal escaleren de oorlogen en zeer spoedig zal de hand van Mijn Vader tussenbeide komen om dit kwaad tot stilstand te brengen.

God de Vader: Er zullen voor de Waarschuwing aardbevingen gevoeld worden die deel uitmaken van een kleine kastijding

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in naam van de Heilige Drieëenheid.

Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van de zonde en snel. Zoveel zonden worden tegenwoordig niet meer als zodanig gezien.

Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle aangekondigde profetieën ontsluierd zullen worden voor de ogen van een ongelovige wereld.

H. Maagd Maria: De Boze zal niet rusten tot de Katholieke Kerk met de grond gelijk gemaakt is

 Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.

De mysteries, al zolang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk

Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom in naam van de Drieëenheid.

Bid dat een nucleaire oorlog, die een derde van de mensheid zou wegvagen, afgewend kan worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven.

H. Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden, kunnen jullie helpen je land te redden

Mijn kind, Ik roep al Mijn kinderen op in deze tijd te bidden om eenheid in de wereld.

God de Vader: De wereld moet een kastijding ondergaan. Mijn ingrijpen is noodzakelijk.

Mijn dochter, de wereld staat op het punt om een kastijding te ondergaan ten gevolge van de verschrikkelijke zonden die door de mensheid bedreven worden.

De oorlogen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn, zijn met elkaar verbonden

Mijn liefste beminde dochter, jouw trouw aan Mij wordt elke dag op de proef gesteld. Zovelen proberen je tegen te houden in jouw werk voor Mij maar zij kunnen dit niet door de heilige bescherming die jou vanuit de Hemel verleend wordt.

H. Maagd Maria: Haat is haat. Er bestaan geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.

Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde streken van de wereld.

Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag?

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groots geschenk van een volle aflaat voor een totale absolutie.

Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt

Mijn kind, wanneer je werkt voor Mijn Zoon, Jezus Christus, moet je te allen tijde gehoorzaamheid betonen.