Archief

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van!

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en jullie in liefde verenigd verzamelen om jullie voor te bereiden op de moeilijke tijden die in het verschiet liggen.

Jullie, Mijn sterke strijdmacht, zijn gezegend en jullie worden beschermd door het Zegel van Mijn Vader, het Zegel van de Levende God.

Bij alles wat jullie van alle kanten naar het hoofd geslingerd wordt, onthoud dat Ik met jullie ben.

Veel gebeurtenissen, waaronder ecologische omwentelingen, oorlogen, het schisma in Mijn Kerk op aarde, de dictaturen in elk van jullie naties – in hun kern eensgezind verbonden – zullen allemaal op hetzelfde moment plaatsvinden.

Zoveel ontwrichting zal veel tranen en tandengeknars veroorzaken, maar één ding zal intact blijven. Dat zal de macht van God zijn en Zijn liefde voor al Zijn kinderen.

Deze strijd zal zich voor de wereld ontvouwen en jullie, Mijn strijdmacht, mogen niet beven van angst. Alles komt goed in Mijn Koninkrijk en jullie plaats daar is verzekerd. Het zijn de anderen waarover jullie je nu ongerust moeten maken.

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van! Mijn kruistochtgebeden zullen helpen om een groot deel van de verschrikking, veroorzaakt door de zonden van de mensheid, in te perken. Bid a.u.b. dit gebed om de inperking van de kastijdingen.

Kruistochtgebed (83) om de inperking van de kastijdingen.

O lieve Vader, Allerhoogste God,
wij, Uw arme kinderen, werpen ons neer
voor Uw glorieuze troon in de Hemel.
Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.
Wij smeken Uw barmhartigheid af voor de ziel van diegenen
die vreselijke ontberingen veroorzaken bij Uw kinderen op aarde.
Vergeef hen a.u.b.
Verwijder a.u.b. de Antichrist zodra hij zichzelf bekendmaakt.
Wij vragen U, lieve Heer, om Uw hand van kastijding te temperen.
Wij smeken U om in de plaats daarvan
onze gebeden en ons lijden aan te nemen
om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.
Wij vertrouwen U.
Wij eren U.
Wij danken U voor het groot offer dat U gebracht hebt
toen U Uw enige Zoon, Jezus Christus, zond
om ons te redden van de zonde.
Wij verwelkomen Uw Zoon nogmaals
als de Redder van de mensheid.
Bescherm ons a.u.b.  Behoed ons voor het kwaad. Help onze familie. Ontferm U over ons. Amen.

Jullie, Mijn strijdmacht, zijn in elk opzicht voorbereid. Al wat jullie moeten doen, is op Mij vertrouwen! Wanneer jullie volkomen op Mij vertrouwen, zullen jullie in staat zijn om al jullie liefde, jullie lijden, jullie zorgen en jullie pijn aan Mij, jullie Jezus over te geven.

Wanneer dit geschiedt, moeten jullie alles in Mijn heilige en medelijdende handen achterlaten.

Dank u om aan Mijn oproep gehoor te geven.

Jullie Jezus