Archief

Een groot deel van de mensheid zal gelouterd worden en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede

21.28 u

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal de veranderingen voelen aangezien elk land een roerloosheid en een gevoel van verwachting zal ervaren. Velen zullen echter niet begrijpen waarom dit zich voordoet.

Het leven zal veranderen en voor diegenen die op Mij vertrouwen: jullie zullen veel hebben om naar uit te kijken in de toekomst.

Denk aan de wereld alsof deze een levende persoon is, lijdend aan een verschrikkelijke ziekte. Hij moet lijden, pijn voelen en de periode waarin de kwaal door zijn dokter behandeld wordt, doorstaan.

Veel mensen reageren snel op de behandeling. Anderen trager. Anderen helemaal niet. Sommige patiënten hebben hoop en aanvaarden dat hun lichaam een soms pijnlijke behandeling zal moeten ondergaan voordat zij zich weer goed en gezond zullen voelen.

De wereld lijdt aan een besmetting, veroorzaakt door de invloed van Satan, waarbij hij en zijn demonen Gods kinderen vleien, bekoren en ervan overtuigen dat de zonde niet bestaat.

Zij duiken van de ene geestelijke crisis in de andere. Hoe mishagen zij Mijn Vader. Hoeveel pijn zullen zij moeten verdragen voordat zij een leven kunnen leiden op de manier zoals de wetten van God het voorschrijven.

Zodra deze ziekte echter behandeld is en nadat de pijn verdwenen is, zal een groot deel van de mensheid gelouterd zijn en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede. Het Tijdperk van Vrede, beloofd aan al diegenen die Gods Leer navolgen, zal diegenen te wachten staan die zich onder Mijn ogen verlost hebben.

De waarheid zal aan elk van jullie getoond worden. Daarop zullen jullie onderscheid kunnen maken tussen de afzichtelijkheid van de zonde en de zuiverheid die nodig is om Mijn glorieus Koninkrijk binnen te treden.

Zodra aan elke persoon de waarheid getoond werd, zal niemand van hen daaraan twijfelen, maar niet iedereen zal deze omhelzen.

Het is tijd dat de mensheid ziet wat er door hebzucht, zelfzucht en eigenliefde met de wereld gebeurd is. Er wordt geen rekening gehouden met het welzijn van diegenen die in het leven onfortuinlijk zijn. Er is nog maar weinig respect voor het menselijk leven.

Jullie moeten jullie arrogantie laten varen, want als jullie dat niet doen, zullen jullie ontdaan worden van alles wat jullie bezitten.

De diverse leiders uit verschillende naties zullen weldra de gelederen sluiten en voorbereidingen treffen om het Christendom over heel de wereld uit te roeien.

Hierdoor zullen de schalen van vuur en bliksem over de wereld uitgegoten worden om de goddelozen te straffen.

Jullie moeten echter beseffen dat veel van de kastijdingen, die door Mijn Vader gepland waren, door jullie gebeden ingeperkt werden.

Blijf sterk! Ga door met Mijn kruistochtgebeden en geef nooit de hoop op!

Jullie Jezus