Archief

Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

H. Maagd Maria : Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben het, jouw Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

De Antichrist, die achter de schermen klaar staat, zal zich spoedig aan de wereld vertonen

Mijn zeer geliefde dochter, verhef je nu met kracht om Mijn allerheiligste woord verder te verkondigen.

H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen

Mijn kind, het is nodig dat al Gods kinderen volharding bezitten tijdens deze tijd van geloofsafval in de wereld.

Gewijde dienaren, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden

Mijn liefste beminde dochter, de tijd is aangebroken om de wereld te melden dat ze hun ziel moeten voorbereiden op Mijn Wederkomst op aarde zoals aangekondigd.

God de Vader : De laatste boodschapper om de Tweede Komst in te luiden

Mijn dochter, wanneer Ik profeten de wereld instuur, zullen het doorgaans diegenen zijn van wie jullie dit het minst verwachten.

Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit mirakel heeft plaatsgevonden

Mijn liefste beminde dochter, Mijn goddelijke barmhartigheid zal ten volle verwezenlijkt en eindelijk begrepen worden.

H. Maagd Maria : Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen

Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen.

H. Maagd Maria : Kruistocht van gebed (19) ‘Gebed voor de jongeren’

‘Gebed voor de jongeren die niet weten wat zij doen’

Bid voor de zielen in doodzonde die misschien de kans niet krijgen om verlossing te vragen

Mijn liefste beminde dochter, het is nodig dat iedereen nu met heel zijn hart bidt voor de zielen, die de schok misschien niet overleven, wanneer zij getuige zijn van de Waarschuwing en van Mijn grootse barmhartigheid.

De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen de Joden beraamd

Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu naar de inspanningen die door de Wereldmacht, die niet tot het Licht behoort, geleverd worden waarbij geprobeerd wordt om een campagne op touw te zetten tegen Mijn mensen.

H. Maagd Maria : Zoveel zielen kiezen ervoor de tekenen, die Ik geef, te negeren

Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed in deze tijd.

Na de wereldwijde schuldbekentenis zal Ik Mijn Tweede Komst voorbereiden

Mijn liefste beminde dochter, de tijd vliegt en de Waarschuwing zal de voorbereiding van Mijn Tweede Komst inluiden.

Jezus doet een oproep aan de kinderen overal ter wereld

Mijn liefste beminde dochter, Ik roep vandaag naar alle kinderen ouder dan 7 en naar ieder kind van Mij in de wereld.

God de Vader : Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een glorieuze toekomst voor jullie liggen

Ik ben de Koning van de hele schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. De hele mensheid zal Mij, God de Vader, Schepper van de mensheid en Allerhoogste Koning, vereren.

Oordeel en vervloek een ander in Mijn naam en je spuugt in Mijn gezicht

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien Mijn volgelingen onder elkaar blijven strijden met betrekking tot de echtheid van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld, blijft het duren dat er meer en meer zielen van Mij gescheiden worden. 

Pogingen tot een nucleaire oorlog in het Oosten

Mijn zeer geliefde dochter, luister naar Mij aangezien Ik de wereld erover inlicht dat naties in het Oosten zullen proberen om te beginnen met elkaar te vernietigen.

Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken

Mijn dochter, Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken.

God de Vader : Twee miljard zielen zullen zich bekeren ten gevolge van deze boodschappen

Mijn dochter, het geschenk van het visioen van vandaag – waarbij Ik jou het gezicht van Mijn Zoon en van Mij, je geliefde Hemelse Vader, geopenbaard heb – is zeldzaam.

H. Maagd Maria : Het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf

Mijn kind, het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf.

Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een leugen.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze missie ook is, Ik niet zal nalaten om je te leiden.

H. Maagd Maria : Tijdelijke vrede in de wereld als de duistere zielen zich bekeren

Mijn kind, de tijd is nabij maar Mijn kinderen moeten geduld tonen. Alles gaat gebeuren overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader.