Archief

Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

17.30 – 17.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik wijd en zijd meer zielen kan redden. Wat de volledige betekenis van een slachtofferziel inhoudt, Mijn dochter, is voor jou niet helemaal duidelijk, maar na verloop van tijd zal dat wel zo zijn. Tegen die tijd zal jij zo sterk zijn, dat voor Mij lijden je vreugde zal bezorgen en geen droefheid. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar werken voor Mij, je geliefde Redder, kan nooit gemakkelijk zijn.

Het was door de bezieling van God, Mijn Eeuwige Vader, dat je aangemoedigd werd om dat laatste offer voor Mij te brengen. Dit is een zeer bijzondere genade, Mijn dochter, al zal dat menselijk gezien zo niet lijken omdat Mijn genaden er niet altijd om gaan vreugde en geluk in je leven te brengen. Ze kunnen ook lijden brengen maar je tezelfdertijd een goed inzicht in Mijn glansrijk Koninkrijk bieden.

Heel veel mensen in de wereld vormen Mijn dierbare strijdmacht. Zij zullen door middel van gebed, persoonlijk lijden en de verspreiding van Mijn Woord zielen redden. Hoe krachtiger Mijn strijdmacht is in het redden van zielen, hoe kleiner de impact van de kastijding zal zijn.

Ik vraag al Mijn kinderen om de maand augustus door te brengen met het dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor de verdwaalde zielen die de Waarschuwing niet zullen overleven. Eén dag per week vasten is ook geboden, evenals de dagelijkse Mis en het dagelijks ontvangen van Mijn Allerheiligste Eucharistie.

Als er genoeg van jullie dat doen, in wat Ik ‘de maand voor de redding van zielen’ noem, dan zullen er wereldwijd miljoenen zielen gered worden. Doe dit voor Mij, kinderen, en dan zullen jullie deel gaan uitmaken van Mijn glansrijk Koninkrijk. Op het moment van overlijden zal jullie ziel zich dan bij Mij voegen in het Paradijs. Dat is Mijn meest plechtige belofte.

Ik houd van jullie, kinderen. Ga nu en vorm de machtigste strijdmacht ter wereld! De strijdmacht van liefde. De strijdmacht van redding.

Jullie liefdevolle Redder

Verlosser van de mensheid

Jezus Christus